See What’s Coming Soon to Altium Designer 24

Setting the new standard in electronics design.

About Author

Judy Warner

Judy Warner pełniła rozmaite role w branży elektronicznej przez ponad 25 lat. Ma doświadczenie w produkcji PCB, obwodach drukowanych wykorzystujących fale radiowe i mikrofale oraz produkcji na zlecenie, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań wojskowych i lotniczych.

Jest również autorką, blogerką i publicystką. Pisała dla Microwave Journal, PCB007 Magazine, PCB Design007, PCD&F oraz IEEE Microwave Magazine. Jest aktywnym członkiem zarządu stowarzyszenia PCEA (Printed Circuit Engineering Association). W 2017 r. Judy Warner dołączyła do firmy Altium jako Director of Community Engagement. Jest gospodynią serii podkastów OnTrack i utworzyła biuletyn OnTrack Newsletter, a także zainicjowała doroczne konferencje AltiumLive dla użytkowników oprogramowania Altium. Jej pasją jest zapewnianie zasobów, wsparcia oraz działanie w interesie projektantów PCB na całym świecie.

Recent Articles