See What’s Coming Soon to Altium Designer 24

Setting the new standard in electronics design.

MCAD CoDesigner

Seamless collaboration between your electrical and mechanical engineers.

Easy MCAD-ECAD Integration

Exchange CAD data with electrical designers like a pro with supported CAD tools.

Intuitive ECAD-MCAD Collaboration

Exchange data with the most popular mechanical CAD systems on the market.

Integracja PLM

Przejrzyj naszą bibliotekę zasobów, aby dowiedzieć się więcej o elektronicznym projektowanie wspomagane komputerowo (ECAD) i komputera mechanicznego wspomagania projektowania (MCAD) dla obwodów drukowanych.