High-Speed PCB Design

Simple solutions to high-speed design challenges

Migracja z Xpedition

Wzór druku jest wysoka prędkość konstrukcyjna, kiedy to urządzenia z szybkim krawędzi urządzenia, które stanie przełączać się tak szybko, że przejście jest zakończone, zanim sygnał może poruszać się wzdłuż trasy i osiągnąć sworzeń docelowej. W takiej sytuacji sygnał może być odbite na sworzeń źródłowego degradacji lub zniszczenia danych oryginalnego sygnału. Sygnał z szybkim krawędzi mogą promieniować z drogi i pary, w sąsiedztwie dróg lub promienistego i dalszego się zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), w wyniku czego produkt nie spełnia obowiązujące normy emisji. Przejrzyj naszą bibliotekę zasobów, aby dowiedzieć się więcej o wysokiej Sped projektowania PCB i projektowanie linii przesyłowych osadzone w płytce drukowanej.