Design to Cost

Proces projektowania generuje wiele danych, które ma datę ważności oraz poza koniec fazy projektowej. Bada ALTIUM długoterminowe i krótkoterminowe bezpiecznego przechowywania danych projektowych, oraz sposoby zapewnienia te dane projektowe mogą przyczynić się do bardziej efektywnego projektowania w przyszłości. Przejrzyj naszą bibliotekę zasobów na zarządzanie danymi projekt PCB.

Sorry.

This content is currently available in English only. See the English section.