Part Insights Experience

Access critical supply chain intelligence as you design.

Cloud Storage and Version Control

Store your libraries and design data in one secure, accessible, and version-controlled space.

Variant Manager

Meet demands of a globalized market that requires unique versions of your PCBs.

Design to Cost

Proces projektowania generuje wiele danych, które ma datę ważności oraz poza koniec fazy projektowej. Bada ALTIUM długoterminowe i krótkoterminowe bezpiecznego przechowywania danych projektowych, oraz sposoby zapewnienia te dane projektowe mogą przyczynić się do bardziej efektywnego projektowania w przyszłości. Przejrzyj naszą bibliotekę zasobów na zarządzanie danymi projekt PCB.