See What’s Coming Soon to Altium Designer 24

Setting the new standard in electronics design.

Jak używać Altium Designer do szybkiego umieszczania komponentów?

Utworzono: April 27, 2018
Zaktualizowano: September 25, 2020

PCB component placement

„Miejsce dla wszystkiego i wszystko na swoim miejscu” to ważne słowa wypowiedziane przez Benjamina Franklina, które stają się szczególnie przydatne podczas umieszczania komponentów na płytce PCB. Zobaczmy, jak używać Altium Designer® w oparciu o nie podczas tworzenia projektu PCB.

Bezpośrednie umieszczanie komponentów bez schematu

Niezależnie od tego, czy tworzysz stosunkowo prostą płytkę PCB, czy pracujesz nad wcześniej zainicjowanym projektem, możesz zaoszczędzić czas, dodając komponenty bezpośrednio do układu płytki. Poniżej opisaliśmy, jak używać Altium do umieszczenia komponentów:

Krok 1: Otwórz projekt płyty PCB, na której zamierzasz umieścić element.

 1. Jeśli używasz istniejącej płyty, znajdź prawidłowy plik *.PcbDoc na liście plików.

 2. Jeśli tworzysz nową płytę, z menu rozwijanego pliku wybierz: Nowy (ang. New) > PCB.

Screenshot of Altium general placement preferences

Krok 2: Zlokalizuj komponent dla swojej części. Oto kilka sposobów, dzięki którym uzyskasz dostęp do biblioteki:

 1. Kliknij zakładkę „Panele” (ang. Panels) w prawym dolnym rogu.

 2. Kliknij „Komponenty” (ang. Components) pod „Miejsce” (ang. Place) w menu rozwijanym.

Screenshot of Altium component placement

Następnie kliknij ikonę „Umieść komponent” (ang. Place Component) na pasku zadań na środku górnej części ekranu.

Screenshot of Altium place component button

Krok 3: Umieść część na płycie w wybranej przez siebie lokalizacji.

 1. Kliknij interesującą Cię część i przenieś komponent nad płytą za pomocą myszy.

 2. Lewym przyciskiem myszy kliknij część, aby dodać ją do komponentu (kontynuuj czynność, dodając kolejne części). Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zakończyć umieszczanie komponentów.

Screenshot of Altium selecting component from libraries

Umieszczanie komponentów, rozpoczynając od schematu

W przypadku większości projektów płytek PCB zaleca się rozpocząć od utworzenia schematu. Ułatwia on podążanie za diagramem schematu, dzięki któremu można zweryfikować  połączenia lub listę sieci. Schemat może posłużyć również jako rodzaj szkicownika Twojego układu płytki PCB i pomóc w określeniu, gdzie możesz potrzebować przelotek.

Chociaż rozpoczynanie od schematu to dłuższy proces tworzenia układu PCB, jest jednak kilka korzyści, które mogą przyspieszyć etap umieszczania komponentów. Najważniejszą z nich jest to, że zaczynasz pracę, mając już wszystkie komponenty rozmieszczone, chociaż prawdopodobnie jeszcze nie na swoich ostatecznych miejscach na płycie. Oprogramowanie Altium jest jednak wyposażone w narzędzia, które umożliwiają łatwe ułożenie części na płycie według własnych potrzeb.

Proces umieszczania komponentów z poziomu schematu zaczyna się od przekształcenia schematu na układ PCB. W ten sposób stworzysz zarys planszy, który będzie zawierał Twoje komponenty. Następnie musisz uporządkować je w obrębie zarysu płyty.

Screenshot of Altium component placement options

Oznaczenia Twoich komponentów mogą zostać ukryte w celu uproszczenia podglądu podczas ich umieszczania.

Altium zapewnia elastyczność umieszczania poszczególnych komponentów (jak pokazano na powyższym filmie) w żądanym miejscu w obrębie układu płytki PCB lub automatycznego ich rozmieszczania przez program. Automatyczne lub ręczne rozmieszczanie komponentów może być wykonane dla pojedynczego komponentu, wybranej ich grupy lub nawet całej płytki. W większości przypadków korzystne jest połączenie obydwu opcji w celu optymalnego rozmieszczenia komponentów.

Moving multiple components on the board

Wybór kilku komponentów (podświetlonych) w celu zmiany ich położenia.

Rozpoczęcie od umieszczenia schematu komponentu może być szybkim etapem, ponieważ nie trzeba dodawać każdego komponentu do płyty indywidualnie. Możliwość jednoczesnego wybierania i przesuwania grup komponentów sprawia, że zmiana układu staje się jeszcze łatwiejsza i szybsza. W większości przypadków rozmieszczanie grupowe należy połączyć z rozmieszczeniem indywidualnym, aby mieć pewność, że komponenty zostaną optymalnie umieszczone pod względem funkcjonalności, niezawodności, a nawet ich późniejszej produkcji.

Wskazówki ułatwiające umieszczanie komponentów

Umieszczanie komponentów w projektach PCB za pomocą Altium jest szybkie i proste. Określenie najlepszej lokalizacji wymaga jednak nieco uwagi. Miejsce konkretnego komponentu na płytce może wpłynąć na jej funkcjonalność, niezawodność i produkcję.

Na przykład, umieszczanie analogowych i cyfrowych komponentów zbyt blisko siebie może stwarzać problemy związane z integralnością sygnału. Wypełnienie obszaru PCB w taki sposób, zamiast bardziej równomiernej dystrybucji, generuje wysokie temperatury i utrudnia odpowiednie odprowadzanie ciepła. Umieszczanie komponentów zbyt blisko powierzchni elementów może też uniemożliwić producentowi wykonywanie niezbędnych zadań z zakresu produkcji, takich jak maska izolująca lub zadania montażowe, w tym lutowanie, bez uprzedniego przeprojektowania układu płytki PCB.

Aby uniknąć tych potencjalnych problemów, podczas umieszczania komponentów możesz uwzględnić poniższe wskazówki: 

 • Oddziel od siebie komponenty sygnału cyfrowego i analogowego. 

 • Przestrzegaj zasad dotyczących odstępów od krawędzi płytki (określonych przez producenta).

 • Postępuj zgodnie z zasadami dotyczącymi odległości między komponentami (określonymi przez producenta).

 • Nie umieszczaj zbyt wielu elementów o wysokiej temperaturze na tym samym obszarze płytki.

 • Wyrównaj podobne komponenty i układy scalone.

 • Dokonaj orientacji spolaryzowanych elementów w tym samym kierunku, jeśli tylko jest to możliwe.

 • Zminimalizuj długość ścieżek między komponentami.

Powyższa lista to zestaw przydatnych wskazówek z zakresu umieszczania komponentów. Jeśli zostaną zastosowane, mogą zminimalizować problemy związane z integralnością sygnału na ścieżkach, ułatwić odprowadzenie ciepła z płyty i zmniejszyć prawdopodobieństwo potrzeby wprowadzenia jakichkolwiek zmian w celu produkcji płytki PCB.

Niezależnie od tego, czy zaczynasz od schematu, czy bezpośrednio od układu PCB, umieszczanie komponentów przy użyciu Altium może być szybkie i proste. Szeroki wachlarz możliwości i zaawansowanych funkcji Altium oferuje kilka sposobów na zastosowanie prawidłowego układu płyty i skuteczne umieszczanie wszystkich komponentów na swoim miejscu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat umieszczania komponentów w obrębie swoich warstw PCB, skontaktuj się z ekspertem Altium w projektowaniu płytek PCB.

Powiązane zasoby

Powiązana dokumentacja techniczna

Powrót do strony głównej
Thank you, you are now subscribed to updates.