Autodesk Eagle

W „Bill of Materials”, powszechnie nazywany BOM, to po prostu lista. W przypadku projektowania PCB, rachunek materiałów znajduje się lista wszystkich potrzebnych w procesie produkcyjnym w celu zbudowania tego konkretnego obwody drukowane. Skorzystaj z naszych zasobów, aby dowiedzieć się więcej na temat projektowania PCB i Bill of Materials

Sorry.

This content is currently available in English only. See the English section.