About Author

Chris Carlson

Chris Carlson rozpoczął pracę w Altium w sierpniu 2007 roku i ma doświadczenie w zakresie energoelektroniki, akwizycji danych i sterowania. Chris uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie Stanowym w Oregonie w 1993 roku i pracował jako inżynier projektowy w przemyśle biomedycznym, kontroli przemysłowej, branży napędów silnikowych i przemyśle obronnym.

Recent Articles