About Author

Jason Howie

Jason Howie jest szefem ds. dokumentacji technicznej w Altium. Wnosi bogate doświadczenie w zakresie dokumentacji technicznej i często można usłyszeć, jak do wczesnych godzin porannych stuka w klawiaturę. Przed dołączeniem do Altium w maju 2000 Jason spędził nieco ponad 4 lata w Joint European Torus w Oxfordshire w Wielkiej Brytanii, gdzie pracował przy systemach oprzyrządowania i zabezpieczeń.

Recent Articles