About Author

Pierre Meyitang

Pierre aktualnie pełni funkcję Sales Applications Engineer dla regionu Ameryki Północnej Altium. Pracował przy projektowaniu i produkcji urządzeń mechatronicznych dla Bioinspired Robotics w Wyss Institute (Harvard) jako inżynier elektromechanik. Pierre niedawno dołączył do zespołu inżynierskiego Altium i kontynuuje swoją pasję w zakresie projektowania i wytwarzania miniaturowych płytek PCB, maszyn CNC oraz rozwoju aplikacji IOS.