Concord Pro i zasada S.M.A.R.T. – część 2

John Watson
|  Utworzono: October 8, 2019  |  Zaktualizowano: September 8, 2020

 

Wprowadzenie

W pierwszej części tego blogu widzieliśmy, jak można użyć oprogramowania Concord Pro® do utworzenia i obsługi zasady S.M.A.R.T. w zarządzaniu danymi. Skupiliśmy się na osobliwości (Singularity) oraz zarządzaniu (Management) danymi. Teraz przyjrzymy się pozostałym filarom, wprowadzając niewielką zmianę. 

Musimy pamiętać, że tak jak filary budynku, te zasady stanowią podstawę dla tego, co jest nad nimi (a czemu przyjrzymy się później). Ponieważ usunięcie nawet jednego filaru grozi zawaleniem się pozostałych, każda z tych zasad ma konkretny cel w procesie projektowania.

Jednak dziś jest ważny dzień, bo wprowadzamy zamienne nazwy dla dwóch filarów. Czwarty filar, Reviewed (weryfikacja), nazwiemy Reproducibility (powtarzalność), a piąty filar, Tailored (dostosowanie), nazwiemy Traceability (identyfikowalność). Jest to rezultat rozmów z zespołem Altium, ale poza tym uważam również, że te nazwy lepiej oddają charakter tych filarów. 

Concord Pro i zasada S.M.A.R.T. – Architecture (architektura) (trzeci filar)

W systemie Concord Pro proces tworzenia pożądanej architektury jest nieskomplikowany — tworzy się główne sekcje kategorii komponentów oraz rodziny podkategorii. Przygotowując własny system zarządzania danymi, najlepiej przyjrzeć się rozwiązaniom stosowanym przez głównych dostawców podzespołów, np. Octopart, i skopiować ich strukturę. Dzięki temu każda osoba tworząca nowy podzespół może odwołać się do tej struktury, żeby określić kategorię i rodzinę. Są dwa warunki wstępne dotyczące tworzenia podzespołu: pierwszym jest rozpoznanie tworzonego podzespołu na podstawie numeru części producenta, a drugim rozpoznanie, gdzie dany podzespół znajduje się w bibliotece na podstawie kategorii i rodziny. 

Concord Pro umożliwia skonfigurowanie systemu na jednym serwerze dostępnym dla wszystkich, którzy muszą z niego korzystać. Chociaż tutaj koncentrujemy się na aspekcie podzespołu, nie chodzi tylko o komponenty. Jest to również źródło zawierające wszystkie zasoby potrzebne do przygotowania projektu PCB design — moduły odnawialne, różne szablony lub obszary przechowywania dla projektów, plików preferencji oraz projektów, którymi zarządzamy. Możemy nawet utworzyć obszar Biblioteki zasobów dla takich materiałów jak artykuły, moduły szkoleniowe, a nawet filmy wideo. Takie rozwiązanie stało się bardzo popularne wśród osób chcących nauczyć się nowych rzeczy. Oprogramowanie Concord Pro jest na tyle uniwersalne, że można je skonfigurować w dowolny sposób i z łatwością tworzyć foldery oraz podfoldery. 

Concord Pro i zasada S.M.A.R.T. – Reviewed/Reproducible (weryfikacja/powtarzalność) (czwarty filar) 

Wszyscy znamy zasady weryfikacji dotyczące używania arkuszy danych oraz normy IPC w zakresie sprawdzania prawidłowości i użyteczności danych. Ale czego naprawdę szukamy, weryfikując nasze dane? Szukamy powtarzalnych informacji, którym można ufać przy ich każdorazowym wykorzystaniu. Gdy ustalimy, że są one prawidłowe, wdrożony proces weryfikacji pozwoli nam opracować system powtarzalności. 

Dlatego w tym blogu wprowadzam bardziej wymowną nazwę czwartego filaru: Reproducible (powtarzalność).

W złożonych systemach z wieloma zmiennymi powtarzalność rezultatów jest nieco bardziej skomplikowaną kwestią. Wystarczy zapytać np. dowolnego piekarza. Piekarz może korzystać z tego samego przepisu na bochenek chleba, ale ze względu na zmienne warunki rezultat może być za każdym razem inny. Może panować większa wilgotność, temperatura w piecu może być nieco inna albo ugniatanie ciasta trwało nieco dłużej, przez co powstało więcej glutenu w mące i chleb jest bardziej „ciągnący się”. Zatem każdy bochenek chleba może być inny.  

Jednak nasza branża wymaga powtarzalności w całym procesie projektowania, żeby na koniec uzyskać ten sam projekt PCB z minimalnymi zmianami. Określiłbym proces produkcji i montażu jako „Złożony” system z niezliczonymi zmiennymi z różnych dziedzin nauki. Jednak moje doświadczenia są takie, że działy produkcji i montażu stanowią niesamowicie kontrolowane środowiska, co oznacza, że większość potencjalnych kłopotów lub problemów ma swoje źródła po naszej stronie. Kluczowe znaczenie dla tego wszystkiego mają dane, jakich używamy. Musimy zidentyfikować te elementy, które pozostają pod naszą kontrolą, a które nie, i przestrzegać określonych wytycznych. Zasadę powtarzalności omówię bardziej szczegółowo w przyszłych blogach.

Concord Pro i zasada S.M.A.R.T. – Tailored/Traceability (dostosowanie/identyfikowalność) (piąty filar)

Zgodnie z duchem wprowadzenia dalszych udoskonaleń zmieniamy nazwę filaru Tailored (dostosowanie) na Traceability (identyfikowalność). Co mamy na myśli, mówiąc o identyfikowalności w odniesieniu do projektowania PCB? Identyfikowalność to możliwość zweryfikowania historii, lokalizacji lub zastosowania elementu na podstawie udokumentowanej, zarejestrowanej identyfikacji — to możliwość prześledzenia danych wykorzystanych w projekcie. 

Wymaga to zmiany paradygmatu, jeśli chodzi o sposób patrzenia na projekt PCB jako całość. Wielu projektantów uważa, że gdy utworzą pliki Gerber i wyślą pakiety projektu, ich praca zostaje zakończona. Jednak musimy, zwłaszcza na polu produkcji, mieć zdecydowanie szersze kręgi wpływów. gdy otrzymujemy zewnętrzne raporty z DFM lub nawet od personelu w terenie, żebyśmy mogli prześledzić projekt wstecz do użytkowników danych i ustalić, czy trzeba wprowadzić jakieś zmiany. 

Słowo daję, że identyfikowalność to osobna dziedzina nauki. Przyjrzymy się jej bardziej szczegółowo w przyszłych wpisach, gdy będziemy omawiać różne potrzeby, takie jak analiza, wymogi i związki z różnymi danymi oraz metody ich kontrolowania dla zapewnienia, że nic nie zostanie pominięte, a na koniec sposoby postępowania ze zmianami w danych oraz ich zatwierdzania. Zatem zostańcie z nami, gdy będziemy się zagłębiać w to zagadnienie.

Wnioski

Przyjrzałem się bliżej zasadzie S.M.A.R.T. i zauważyłem, że istotne są nie same filary, ale to, co się na nich wspiera. Nic nie zmniejszyło znaczenia filarów, które nadal są niezmiernie potrzebne.  

Jednak filary stanowią podstawę dla podzespołów i wszystkich szczegółowych danych, które ich dotyczą — tu właśnie podkreślenie reguł zasady S.M.A.R.T. jest kluczowe. 

Nad podzespołami są same projekty PCB. One stanowią ostateczny cel. Nie wystarczy dysponować piękną biblioteką, jeśli nie przekłada się to na realizowane przez nas projekty PCB. 

Zarządzanie danymi PCB z Concord Pro i zasadą S.M.A.R.T.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak Altium może Ci pomóc przy kolejnym projekcie PCB? Porozmawiaj z ekspertem Altium i dowiedz się więcej o podejmowaniu decyzji projektowych z łatwością i przekonaniem. 

About Author

About Author

Działając w branży elektronicznej od niemal 40 lat, w tym 20 lat na polu projektowania PCB, John należy do czołówki specjalistów w branży obwodów drukowanych jako projektant/inżynier, a ostatnio także trener i mentor. Jego działalność skupia się głównie na polu produkcji, ale rozciąga się również na kilka aren usług w zakresie PCB. Jest weteranem i z dumą służył w armii na polu wywiadu wojskowego. John ma certyfikat CID. Obecnie stara się o certyfikat CID+ dla zaawansowanych. Teraz jako Senior PCB Engineer w Legrand Inc. kieruje pracami projektantów i inżynierów PCB w różnych oddziałach w USA i Chinach.

Powiązane zasoby

Powiązana dokumentacja techniczna

Powrót do strony głównej
Thank you, you are now subscribed to updates.