See What’s Coming Soon to Altium Designer 24

Setting the new standard in electronics design.

Projektowanie płytek drukowanych a integracja ECAD w Altium Designer

Ari Mahpour
|  Utworzono: October 16, 2019  |  Zaktualizowano: August 10, 2020

W artykule Ciągła integracja i wdrażanie w ECAD omówiliśmy koncepcję ciągłego wdrażania w systemie budowy. W tym artykule przyjrzymy się dokładniej tworzeniu systemów ciągłego dostarczania i wdrażania, dzięki którym zespół projektowy i dostawcy będą otrzymywać do przeglądu ciągły strumień zaktualizowanych pakietów ECAD.

Ciągłe wdrażanie/dostarczanie: powrót

W artykule Ciągła integracja: implementacja przy użyciu Altium Designer omówiliśmy szczegóły projektu PCB zintegrowanego w systemie budowy. Do tego było potrzebne:

  1. Skonfigurowanie plików z rezultatami pracy
  2. Zapisanie skryptów Altium Designer w Delphi w celu programowego uruchomienia plików z rezultatami pracy (Output Job)
  3. Umożliwienie systemowi budowy uruchomienia programu Altium Designer z wiersza poleceń w celu wygenerowania plików wyjściowych

W tym artykule zajmiemy się kolejnym etapem: dostarczeniem i wdrożeniem. Na etapach dostarczenia i wdrożenia następuje pobranie wygenerowanych plików wyjściowych i dostarczenie/wdrożenie ich w postaci pakietów dla „klientów końcowych”. W tym przypadku naszym klientem możemy być my sami, kolega z zespołu, dostawca, dział zapewniania jakości czy też rzeczywisty klient.

Ciągłe wdrażanie a ciągłe dostarczanie

W zastosowaniu, które będziemy omawiać, funkcje ciągłego wdrażania i ciągłego dostarczania są niemal identyczne, a różnica polega na tym, że dostarczenie wymaga dodatkowego kroku doręczenia do klienta. Według Atlassian funkcja ciągłego wdrażania bierze wygenerowane wyniki ze środowiska budowy i wdraża je bezpośrednio u klienta. Jednak ciągłe dostarczanie wymaga od zespołu aktywnego dostarczenia pakietu do klienta. Ponieważ klientami dla danej aplikacji może być zasadniczo każdy (w tym my), będziemy odnosić się do funkcji ciągłego wdrażania jako naszego mechanizmu dostarczania pakietu.

Przykład: współpraca w zespole

Przypomnijmy sobie przykład podany w artykule Ciągła integracja: implementacja przy użyciu Altium Designer. Zespół szuka najnowszych i największych schematów PDF, plików dla działu produkcji/montażu i/lub modeli STEP. Chociaż projekt nie jest jeszcze skończony, jego część jest „wystarczająco dobra”, żeby przeprowadzić weryfikację DFM. Być może rozmieszczenie zostało sfinalizowane, więc projektant mechaniczny może wykorzystać ostatnią wersję naszego modelu STEP. Niezależnie od tego trzeba wygenerować pakiet wynikowy dla tej grupy w celu zweryfikowania naszych plików projektowych. System ciągłego wdrażania robi dokładnie to dla każdej wersji, która przez niego przeszła. Dla niektórych ten przykład jest bardzo logiczny, ale dla innych takie „zwinne” podejście nie jest zbyt praktyczne. Można również zaproponować drugi przykład, który jest bardziej praktyczny i może również pomóc w budowaniu relacji między firmą a klientami.

Przykład: Spluwa do wynajęcia

W przypadku firm projektujących płytki PCB klienci stale proszą o aktualizacje w kwestii ich projektów, nad którymi właśnie trwają prace. Kompresowanie cotygodniowych „aktualizacji” i wysyłanie ich pocztą e-mail do klientów staje się utrapieniem i może być czasochłonne. Jeśli maksymalnie wykorzystamy nasz system budowy, który już jest włączony w proces ciągłej integracji, możemy pójść o krok dalej i dostarczać gotowe do użycia pakiety dla klientów i/lub wysyłać je automatycznie. To oznacza, że po każdym przesłaniu projektu na serwer klient otrzyma odświeżony schemat, pakiet produkcyjny/montażowy oraz inne wyniki skonfigurowane w pliku z rezultatami pracy. Można je przesłać na udostępniony dysk sieciowy albo umieścić w chmurze. Pozwala to również klientom zobaczyć pliki i pakiety projektowe bez konieczności instalowania oprogramowania ECAD (tj. automatyczne generowanie PDF przez plik Output Job). Niektórym może się to nie wydawać zbyt atrakcyjne (ponieważ wolą mieć kontrolę nad tym, co trafia do klienta), ale dla innych nadaje to nowe znaczenie słowu „przejrzystość”. Jeśli ktoś nie czuje się komfortowo w kwestii automatycznej wysyłki do klientów, może najpierw wygenerować swoją wersję, dostarczyć ją grupie do weryfikacji, a dopiero potem przesłać do klienta.

Implementacja

Krok 1: Skonfiguruj plik Output Job, używając plików wynikowych potrzebnych dla systemu budowy.

Altium Designer screenshot showing configuration of output job needed for the build system

Rys. 1. Projektowanie płytek drukowanych -  konfiguracja Output Job do generowania plików produkcyjnych w systemie budowy

Altium Designer screenshot showing configuration of output job needed for the build system

Rys. 2. Projektowanie płytek drukowanych - konfiguracja Output Job do generowania plików montażowych w systemie budowy

Krok 2: Skompresuj pakiety przy użyciu wiersza poleceń. Zainstaluj program 7-Zip na swoim komputerze z systemem budowy i użyj następującego polecenia do skompresowania pakietu:

7z a -tzip Fabrication.zip Fabrication/

7z a -tzip Assembly.zip Assembly/

Krok 3: Skonfiguruj system wdrażania do wdrożenia bieżącej wersji i zweryfikuj, czy pakiety zostały wdrożone.

Atlassian Bamboo deployment system configuration screenshot showing script configuration.

Rys. 3. Projektowanie płytek drukowanych - konfiguracja systemu wdrażania Bamboo

Atlassian Bamboo deployment system configuration screenshot showing deployment project summary.

Rys. 4. Projektowanie płytek drukowanych - przykład wdrożeń dla wersji BambooAtlassian Bamboo deployment system configuration screenshot showing your first release.

Rys. 5. Projektowanie płytek drukowanych. Status wdrożenia wersji Bamboo

Krok 4: Opublikuj automatycznie, jeśli skonfigurowano jako Wdrożenie, albo ręcznie, jeśli skonfigurowano jako Dostarczenie

 Atlassian Bamboo email notification after successful deployment.

Rys. 6. Wiadomość e-mail z powiadomieniem: Publikacja automatycznego wdrożenia przy użyciu Atlassian Bamboo

Krok 5: Skorzystaj z połączeń

Atlassian Bamboo release screenshot showing linkage of deployment release to specific Jira tickets.

Rys. 7. Połączenie publikacji wdrożenia do konkretnych biletów Jira

Zauważmy, że jeden bilet Jira (zgłoszenie) został rozwiązany między wdrożeniem (1.11) a produkcją (1.5).

Wnioski

W tym artykule przyjrzeliśmy się bliżej koncepcji systemów ciągłego wdrażania i ciągłego dostarczania. Tworząc systemy ciągłej integracji/ciągłego wdrażania umożliwiamy naszym zespołom i/lub klientom przeglądanie pakietów z wynikami niezależnie od aktualnego etapu prac. Ten proces sprzyja lepszej współpracy i zapewnia większą przejrzystość w ramach zespołu oraz dla klientów.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak Altium może Ci pomóc przy kolejnym projekcie PCB? Porozmawiaj z ekspertem Altium lub przeczytaj artykuł o używaniu zintegrowanych bibliotek PCB i odwzorowywaniu na schemacie w systemie Altium Designer®.

About Author

About Author

Ari jest inżynierem z rozległym doświadczeniem w projektowaniu, produkcji, testowaniu i integracji systemów elektrycznych, mechanicznych i oprogramowania. Jego pasją jest łączenie inżynierów zajmujących się projektowaniem, weryfikacją i testowaniem, aby pracowali jako jeden zespół.

Powiązane zasoby

Powiązana dokumentacja techniczna

Powrót do strony głównej
Thank you, you are now subscribed to updates.