See What’s Coming Soon to Altium Designer 24

Setting the new standard in electronics design.

Tworzenie bibliotek projektów na bazie schematu

Utworzono: February 21, 2017
Zaktualizowano: March 10, 2021

create-and-share-project-libraries 

Jeśli korzystasz z zewnętrznego producenta lub udostępniasz projekt innemu podmiotowi, który nie ma dostępu do wewnętrznych bibliotek, utworzenie projektu ułatwia dzielenie się danymi.. Bez względu na to, jak utworzyłeś swój projekt – z już zainstalowanych bibliotek, bibliotek Altium ®, a nawet ręcznie przy użyciu danych dostawców, możesz z niego korzystać w celu łatwiejszego tworzenia. Pozwala to na większą mobilność twojego projektu z myślą o zewnętrznym udostępnianiu.

Możesz zrobić to w  Altium Designer®, edytując właściwości każdego komponentu lub używając polecenia Znajdź Podobne Obiekty (ang. Find Similar Objects) i wykorzystując Inspektora schematów (Schematic Inspector), ale nie są to praktyczne metody dla dużych schematów wielowarstwowych. Alternatywnie możesz użyć Menedżera parametrów (Parameter Manager), aby szybko utworzyć schemat z projektu, konsolidując komponenty w jeden globalny projekt.

Wyeliminuj potrzebę używania zasobów zewnętrznych

Zobaczmy, jak utworzyć projekt ze schematu za pomocą Menedżera parametrów (Parameter Manager) w Altium. Zaczniemy od projektu, który nie posiada schematu i którego wszystkie komponenty pochodzą z zainstalowanych bibliotek.

project-without-schematic-libraries

Projekt bez schematu

Przykładowy projekt ma tylko jeden arkusz. W przypadku schematu na większą skalę należy pamiętać, że wszystkie arkusze w projekcie muszą być otwarte, aby można było zastosować tę metodę. Musimy teraz utworzyć projekt przy użyciu wszystkich komponentów.. Możesz utworzyć schemat z komponentów, które zostały już umieszczone na dokumentach schematu w projekcie za pomocą polecenia Projekt » Utwórz schemat (Design » Create Schematic) dostępnego w Edytorze schematów (Schematic Editor).

make schematic  menu command

Polecenie Utwórz schemat

Gdy utworzysz nowy schemat, pojawi się on w Edytorze schematów (Schematic Editor).Wszystkie komponenty w otwartych plikach schematów są kopiowane do nowego zintegrowanego schematu, o nazwie Project_name.SCHLIB, który jest przechowywany w tym samym folderze, co plik projektu (Project_name.PRJPCB). Nazwa pliku pojawi się w panelu Projekty (Projects) w folderze Biblioteki\Dokumenty schematów (Libraries\Schematic Documents). Otworzy się okno dialogowe z informacjami. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.

Zapisz lub zmień nazwę nowego schematu za pomocą Plik »Zapisz jako (File » Save As) i zamknij go. Komponenty na schemacie zachowają swoje łącza do bibliotek, z których powstały. Możesz to sprawdzić, klikając dwukrotnie dowolny komponent na schemacie, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości komponentu schematu (Properties for Schematic Component) w oknie dialogowym arkusza, a następnie zaznaczając Połącz z komponentem (Link to Component) jak pokazano poniżej.

properties-for-schematic-components-in-sheet-dialog

Właściwości komponentu schematu w oknie dialogowym arkusza

Parametry można dodawać i edytować indywidualnie lub przy użyciu Edytora tabel parametrów (Parameter Table Editor), aby dodawać i edytować je w całym projekcie. Otwarte okno dialogowe zbiera wszystkie dane parametrów dla całego projektu i przedstawia je w formie tabeli. Edytor tabel parametrów (Parameter Table Editor) można uruchomić poprzez wybranie Narzędzia » Menedżer parametrów (Tools » Parameter Manager). 

opening-parameter-manager

 

Otwieranie Menedżera parametrów Parameter Manager.

Po wybraniu z menu Menedżera parametrów (Parameter Manager) najpierw zobaczysz okno Opcje edytora parametrów (Parameter Editor Options). W tym oknie określisz,jaki typ parametrów chcesz załadować do okna dialogowego Edytora tabel parametrów (Parameter Table Editor).

Uprość zarządzanie bibliotekami w ramach jednego projektu

Okno dialogowe Edytor tabeli parametrów (Parameter Table Editor) umożliwia edycję i aktualizację parametrów w całym projekcie. Elastyczność funkcji dostępnych w menedżerze parametrów pozwala również na używanie go jako narzędzia do zmiany parametrów na poziomie systemu, takimi jak łącza, które mogą uprościć zarządzanie bibliotekami komponentów w projekcie.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tworzenia i udostępniania bibliotek projektów ze schematu za pomocą Menedżera Parametrów w Altium? Pobierz darmową białą księgę Szybkie tworzenie bibliotek projektów ze schematu już dziś.

Powiązane zasoby

Powiązana dokumentacja techniczna

Powrót do strony głównej
Thank you, you are now subscribed to updates.