Free Trials

Download a free trial to find out which Altium software best suits your needs

How to Buy

Contact your local sales office to get started on improving your design environment

Downloads

Download the latest in PCB design and EDA software

 • PCB DESIGN SOFTWARE
 • Altium Designer

  Complete Environment for Schematic + Layout

 • CircuitStudio

  Entry Level, Professional PCB Design Tool

 • CircuitMaker

  Community Based PCB Design Tool

 • NEXUS

  Agile PCB Design For Teams

 • CLOUD PLATFORM
 • Altium 365

  Connecting PCB Design to the Manufacturing Floor

 • COMPONENT MANAGEMENT
 • Altium Concord Pro

  Complete Solution for Library Management

 • Octopart

  Extensive, Easy-to-Use Component Database

 • PRODUCT EXTENSIONS
 • PDN Analyzer

  Natural and Effortless Power Distribution Network Analysis

 • See All Extensions
 • EMBEDDED
 • TASKING

  World-Renowned Technology for Embedded Systems Development

 • TRAININGS
 • Live Courses

  Learn best practices with instructional training available worldwide

 • On-Demand Courses

  Gain comprehensive knowledge without leaving your home or office

 • ONLINE VIEWER
 • Altium 365 Viewer

  View & Share electronic designs in your browser

 • Altium Designer 20

  The most powerful, modern and easy-to-use PCB design tool for professional use

  ALTIUMLIVE

  Annual PCB Design Summit

  • Forum

   Where Altium users and enthusiasts can interact with each other

  • Blog

   Our blog about things that interest us and hopefully you too

  • Ideas

   Submit ideas and vote for new features you want in Altium tools

  • Bug Crunch

   Help make the software better by submitting bugs and voting on what's important

  • Wall

   A stream of events on AltiumLive you follow by participating in or subscribing to

  • Beta Program

   Information about participating in our Beta program and getting early access to Altium tools

  All Resources

  Explore the latest content from blog posts to social media and technical white papers gathered together for your convenience

  Downloads

  Take a look at what download options are available to best suit your needs

  How to Buy

  Contact your local sales office to get started improving your design environment

  • Training & Events

   View the schedule and register for training events all around the world and online

  • Design Content

   Browse our vast library of free design content including components, templates and reference designs

  • Webinars

   Attend a live webinar online or get instant access to our on demand series of webinars

  • Support

   Get your questions answered with our variety of direct support and self-service options

  • Technical Papers

   Stay up to date with the latest technology and industry trends with our complete collection of technical white papers.

  Tworzenie bibliotek projektów na bazie schematu

  Ivan Duprey
  |  February 21, 2017

  create-and-share-project-libraries 

  Jeśli korzystasz z zewnętrznego producenta lub udostępniasz projekt innemu podmiotowi, który nie ma dostępu do wewnętrznych bibliotek, utworzenie projektu ułatwia dzielenie się danymi.. Bez względu na to, jak utworzyłeś swój projekt – z już zainstalowanych bibliotek, bibliotek Altium ®, a nawet ręcznie przy użyciu danych dostawców, możesz z niego korzystać w celu łatwiejszego tworzenia. Pozwala to na większą mobilność twojego projektu z myślą o zewnętrznym udostępnianiu.

  Możesz zrobić to w  Altium Designer®, edytując właściwości każdego komponentu lub używając polecenia Znajdź Podobne Obiekty (ang. Find Similar Objects) i wykorzystując Inspektora schematów (Schematic Inspector), ale nie są to praktyczne metody dla dużych schematów wielowarstwowych. Alternatywnie możesz użyć Menedżera parametrów (Parameter Manager), aby szybko utworzyć schemat z projektu, konsolidując komponenty w jeden globalny projekt.

  Wyeliminuj potrzebę używania zasobów zewnętrznych

  Zobaczmy, jak utworzyć projekt ze schematu za pomocą Menedżera parametrów (Parameter Manager) w Altium. Zaczniemy od projektu, który nie posiada schematu i którego wszystkie komponenty pochodzą z zainstalowanych bibliotek.

  project-without-schematic-libraries

  Projekt bez schematu

  Przykładowy projekt ma tylko jeden arkusz. W przypadku schematu na większą skalę należy pamiętać, że wszystkie arkusze w projekcie muszą być otwarte, aby można było zastosować tę metodę. Musimy teraz utworzyć projekt przy użyciu wszystkich komponentów.. Możesz utworzyć schemat z komponentów, które zostały już umieszczone na dokumentach schematu w projekcie za pomocą polecenia Projekt » Utwórz schemat (Design » Create Schematic) dostępnego w Edytorze schematów (Schematic Editor).

  make schematic menu command

  Polecenie Utwórz schemat

  Gdy utworzysz nowy schemat, pojawi się on w Edytorze schematów (Schematic Editor).Wszystkie komponenty w otwartych plikach schematów są kopiowane do nowego zintegrowanego schematu, o nazwie Project_name.SCHLIB, który jest przechowywany w tym samym folderze, co plik projektu (Project_name.PRJPCB). Nazwa pliku pojawi się w panelu Projekty (Projects) w folderze Biblioteki\Dokumenty schematów (Libraries\Schematic Documents). Otworzy się okno dialogowe z informacjami. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.

  Zapisz lub zmień nazwę nowego schematu za pomocą Plik »Zapisz jako (File » Save As) i zamknij go. Komponenty na schemacie zachowają swoje łącza do bibliotek, z których powstały. Możesz to sprawdzić, klikając dwukrotnie dowolny komponent na schemacie, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości komponentu schematu (Properties for Schematic Component) w oknie dialogowym arkusza, a następnie zaznaczając Połącz z komponentem (Link to Component) jak pokazano poniżej.

  properties-for-schematic-components-in-sheet-dialog

  Właściwości komponentu schematu w oknie dialogowym arkusza

  Parametry można dodawać i edytować indywidualnie lub przy użyciu Edytora tabel parametrów (Parameter Table Editor), aby dodawać i edytować je w całym projekcie. Otwarte okno dialogowe zbiera wszystkie dane parametrów dla całego projektu i przedstawia je w formie tabeli. Edytor tabel parametrów (Parameter Table Editor) można uruchomić poprzez wybranie Narzędzia » Menedżer parametrów (Tools » Parameter Manager). 

  opening-parameter-manager

   

  Otwieranie Menedżera parametrów Parameter Manager.

  Po wybraniu z menu Menedżera parametrów (Parameter Manager) najpierw zobaczysz okno Opcje edytora parametrów (Parameter Editor Options). W tym oknie określisz,jaki typ parametrów chcesz załadować do okna dialogowego Edytora tabel parametrów (Parameter Table Editor).

  Uprość zarządzanie bibliotekami w ramach jednego projektu

  Okno dialogowe Edytor tabeli parametrów (Parameter Table Editor) umożliwia edycję i aktualizację parametrów w całym projekcie. Elastyczność funkcji dostępnych w menedżerze parametrów pozwala również na używanie go jako narzędzia do zmiany parametrów na poziomie systemu, takimi jak łącza, które mogą uprościć zarządzanie bibliotekami komponentów w projekcie.

  Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tworzenia i udostępniania bibliotek projektów ze schematu za pomocą Menedżera Parametrów w Altium? Pobierz darmową białą księgę Szybkie tworzenie bibliotek projektów ze schematu już dziś.

  About Author

  About Author

  Biography

  most recent articles

  Back to Home