See What’s Coming Soon to Altium Designer 24

Setting the new standard in electronics design.

Transfer danych ECAD MCAD

Utworzono: January 4, 2019
Zaktualizowano: August 5, 2020
Transfer danych ECAD MCAD

3D modeling drive ECAD/MCAD collaboration

Komunikacja bywa niełatwa, gdy przeciwne semantyki nie współgrają ze sobą. To zdanie jest tego dobrym przykładem. Nieprawidłowo wypowiedziane informacje rzadko zostają zrozumiane. Tak samo jest z infrastrukturami oprogramowania. Wiele z nich nie współpracuje ze sobą, gdy te same informacje są w nich różnie zdefiniowane.

Modele 3D komponentów wykorzystywane w programach do przygotowywania projektów mechanicznych i elektrycznych są historycznie rozmaicie reprezentowane na różnych platformach. To utrudnia opracowywanie projektu podczas współpracy przy tym samym urządzeniu. Przetransferowanie modelu prostego komponentu może prowadzić do wielu godzin udoskonalania podczas transferu.

Bez automatycznych i dokładnych przekształceń użytkownicy programów MCAD i ECAD będą borykać się z problemami podczas opracowywania projektów. Przygotowanie wymiarów i obszarów zastrzeżonych precyzyjnie reprezentujących kształty mechaniczne może potrwać wiele tygodni lub miesięcy. Przekazanie projektu do programów do projektowania elektrycznego może zrujnować miesiące dokładnego wymiarowania, prowadząc do podatności zespołów płytek obwodów drukowanych (PCBA) na błędy podczas produkcji.

Trzeba zadbać o to, aby proces projektowania nie „zawiesił się” pomiędzy inżynierami mechanikami a działem zakupów z powodu kształtów płytek. Nie należy odgałęziać swojego serwera współpracy. Trzeba ufać swoim modelom .STEP oraz informacjom o układzie PCB. Program ECAD Altium Designer jest przystosowany do bezproblemowej współpracy z mechanicznymi plikami .STEP w celu łatwego transferu między programami ECAD/MCAD. To pozwala na wiarygodne zarządzanie modelami 3D w procesach projektowania i rozwoju.  

Problemy z dobrą współpracą ECAD/MCAD

W przeszłości oprogramowanie ECAD oraz MCAD wymuszało na projektantach ręczne operacje mające na celu uchwycenie skomplikowanych szczegółów modelowania 3D. To prowadzi do spowolnienia rozwoju, co kosztuje firmy czas i pieniądze podczas wprowadzania produktów na rynek. Projektanci muszą się uporać z mapami wskazówek, definiując współpracujące operacje w różnych narzędziach.

Mapy wskazówek definiują ręczny proces komunikowania początków układów współrzędnych dla modeli 3D. Początki układów współrzędnych dla tych samych modeli są zdefiniowane w sposoby nierozpoznawane przez narzędzia programowe na dalszych etapach. Gdy przychodzi czas transferowania plików, współpracujące operacje nie są zapisane i nie dochodzi do transferu wymiarów. 

ECAD/MCAD models in the real world

Modelowanie 3D zapewnia dobre dopasowanie komponentów

Atrybuty definiujące szczegóły modeli 3D nie przenoszą się pomiędzy ECAD a MCAD. Transfery są niekompletne, a informacje zostają utracone. Trzeba czasu, żeby projektanci ręcznie przejrzeli i wprowadzili skomplikowane informacje o wymiarowaniu do narzędzia używanego na dalszym etapie. Jest to trudny proces obarczony dużym ryzykiem popełnienia błędu.

Niełatwa komunikacja między narzędziami stymuluje awarie

Narzędzia MCAD definiują układy współrzędnych w sposób niezrozumiały dla programów ECAD. Opracowywanie ad hoc narzędzi niezbędnych do komunikowania identycznych informacji prowadzi do błędów. Projektanci spędzają cenny czas na wizualnym weryfikowaniu szczegółów przenoszonych z jednego narzędzia do innego. Gdy brakuje szczegółów dotyczących konfiguracji, dochodzi do błędów.

Narzędzia do projektowania mechanicznego przypisują modelom 3D MCAD atrybuty, które giną przy transferowaniu plików do oprogramowania ECAD. Brak atrybutów z plików idx oznacza również, że trzeba zbadać zdefiniowane wymiary, żeby zapewnić prawidłowe umieszczenie w modelach 3D programu ECAD. Pliki wysłane do produkcji zawierają kluczowe szczegóły i powodują problemy w płytkach PCB.

Zaufani partnerzy ECAD/MCAD dają większe poczucie pewności

Nadwątlone poczucie pewności zostaje przywrócone, gdy narzędzia ECAD i MCAD korzystają z tych samych formatów plików do modelowania 3D. Konfiguracja układów współrzędnych jest reprezentowana w identyczny sposób na obu platformach. Importowanie oraz eksportowanie z MCAD do ECAD i odwrotnie odbywa się automatycznie i wiarygodnie. Walidacja jest powtarzalna na obu platformach.

Transfer formatów plików dla modelowania 3D między programami MCAD i ECAD przebiega bezproblemowo. Atrybuty przenoszą się automatycznie, zachowując wszystkie informacje potrzebne do rozprzestrzenienia w rysunkach ECAD. Konwencje nazewnicze nie zmieniają się, a wymiary zostają przeniesione precyzyjnie, przez co modelowanie 3D jest wiarygodne. Nie ma potrzeby, aby partnerzy ręcznie weryfikowali wizualne reprezentacje lub przeniesione wymiary modeli 3D.

Altium Designer dobrze współpracuje z modelami .STEP programów MCAD

Altium Designer oferuje zestaw narzędzi EDA obejmujący współpracujące narzędzia do modelowania 3D. Modele można bezpośrednio importować od dostawców w celu użycia w narzędziach do sporządzania schematów oraz w edytorach PCB firmy Altium. Alternatywnie wymiarowanie oraz modele 3D MCAD utworzone w programach do projektowania mechanicznego można importować bezpośrednio do edytorów Altium przy użyciu plików .STEP.

Use Altium Designer for successful MCAD/ECAD collaboration

Modelowanie komponentów w 3D w celu sprawdzenia wymiarów

Altium Designer oferuje edytor PCB 3D, który pozwala na pełne wykorzystanie modelowania 3D. Edytor umożliwia tworzenie kształtów oraz importowanie modeli z narzędzi programowych inżynierów mechaników. W edytorze PCB można korzystać ze wszystkich opcji obracania i pozycjonowania modeli 3D przy użyciu myszki. W ujednoliconym środowisku łatwo można oglądać kształty, używając funkcji powiększania, panoramowania, obracania i zmiany orientacji.

Na potrzeby udostępniania modeli 3D ujednolicone środowisko Altium Designer korzysta z normy ISO 10303, która została niedawno opracowana dla zapewnienia współpracy między elektrycznymi i mechanicznymi narzędziami programowymi. Norma powstała z myślą o firmach produkujących zespoły płytek obwodów drukowanych, w przypadku których mechaniczne obudowy zawierają płytki PCB do użytku indywidualnego lub przemysłowego.

Wyeliminuj obawy oraz irytację z procesu projektowania i rozwoju. Użyj ujednoliconego środowiska Altium Designer, żeby bezpłatnie korzystać z modeli 3D na różnych platformach. Użyj edytora do zdefiniowania obudowy w postaci 3D, a także rozmieść w projekcie modele 3D największych komponentów, żeby zdefiniować obszary zastrzeżone w miarę postępu prac.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, porozmawiaj z ekspertem Altium.

Powiązane zasoby

Powiązana dokumentacja techniczna

Powrót do strony głównej
Thank you, you are now subscribed to updates.