Free Trials

Download a free trial to find out which Altium software best suits your needs

Downloads

Download the latest in PCB design and EDA software

 • PCB DESIGN SOFTWARE
 • Altium Designer

  Complete Environment for Schematic + Layout

 • CircuitStudio

  Entry Level, Professional PCB Design Tool

 • CircuitMaker

  Community Based PCB Design Tool

 • NEXUS

  Agile PCB Design For Teams

 • CLOUD PLATFORM
 • Altium 365

  Connecting PCB Design to the Manufacturing Floor

 • COMPONENT MANAGEMENT
 • Altium Concord Pro

  Complete Solution for Library Management

 • Octopart

  Extensive, Easy-to-Use Component Database

 • PRODUCT EXTENSIONS
 • PDN Analyzer

  Natural and Effortless Power Distribution Network Analysis

 • See All Extensions
 • EMBEDDED
 • TASKING

  World-Renowned Technology for Embedded Systems Development

 • TRAININGS
 • Live Courses

  Learn best practices with instructional training available worldwide

 • On-Demand Courses

  Gain comprehensive knowledge without leaving your home or office

 • ONLINE VIEWER
 • Altium 365 Viewer

  View & Share electronic designs in your browser

 • Altium Designer 20

  The most powerful, modern and easy-to-use PCB design tool for professional use

  ALTIUMLIVE

  Annual PCB Design Summit

  • Forum

   Where Altium users and enthusiasts can interact with each other

  • Blog

   Our blog about things that interest us and hopefully you too

  • Ideas

   Submit ideas and vote for new features you want in Altium tools

  • Bug Crunch

   Help make the software better by submitting bugs and voting on what's important

  • Wall

   A stream of events on AltiumLive you follow by participating in or subscribing to

  • Beta Program

   Information about participating in our Beta program and getting early access to Altium tools

  All Resources

  Explore the latest content from blog posts to social media and technical white papers gathered together for your convenience

  Downloads

  Take a look at what download options are available to best suit your needs

  • Training & Events

   View the schedule and register for training events all around the world and online

  • Design Content

   Browse our vast library of free design content including components, templates and reference designs

  • Webinars

   Attend a live webinar online or get instant access to our on demand series of webinars

  • Support

   Get your questions answered with our variety of direct support and self-service options

  • Technical Papers

   Stay up to date with the latest technology and industry trends with our complete collection of technical white papers.

  Transfer danych ECAD MCAD

  Altium Designer
  |  January 4, 2019
  Transfer danych ECAD MCAD

  3D modeling drive ECAD/MCAD collaboration

  Komunikacja bywa niełatwa, gdy przeciwne semantyki nie współgrają ze sobą. To zdanie jest tego dobrym przykładem. Nieprawidłowo wypowiedziane informacje rzadko zostają zrozumiane. Tak samo jest z infrastrukturami oprogramowania. Wiele z nich nie współpracuje ze sobą, gdy te same informacje są w nich różnie zdefiniowane.

  Modele 3D komponentów wykorzystywane w programach do przygotowywania projektów mechanicznych i elektrycznych są historycznie rozmaicie reprezentowane na różnych platformach. To utrudnia opracowywanie projektu podczas współpracy przy tym samym urządzeniu. Przetransferowanie modelu prostego komponentu może prowadzić do wielu godzin udoskonalania podczas transferu.

  Bez automatycznych i dokładnych przekształceń użytkownicy programów MCAD i ECAD będą borykać się z problemami podczas opracowywania projektów. Przygotowanie wymiarów i obszarów zastrzeżonych precyzyjnie reprezentujących kształty mechaniczne może potrwać wiele tygodni lub miesięcy. Przekazanie projektu do programów do projektowania elektrycznego może zrujnować miesiące dokładnego wymiarowania, prowadząc do podatności zespołów płytek obwodów drukowanych (PCBA) na błędy podczas produkcji.

  Trzeba zadbać o to, aby proces projektowania nie „zawiesił się” pomiędzy inżynierami mechanikami a działem zakupów z powodu kształtów płytek. Nie należy odgałęziać swojego serwera współpracy. Trzeba ufać swoim modelom .STEP oraz informacjom o układzie PCB. Program ECAD Altium Designer jest przystosowany do bezproblemowej współpracy z mechanicznymi plikami .STEP w celu łatwego transferu między programami ECAD/MCAD. To pozwala na wiarygodne zarządzanie modelami 3D w procesach projektowania i rozwoju.  

  Problemy z dobrą współpracą ECAD/MCAD

  W przeszłości oprogramowanie ECAD oraz MCAD wymuszało na projektantach ręczne operacje mające na celu uchwycenie skomplikowanych szczegółów modelowania 3D. To prowadzi do spowolnienia rozwoju, co kosztuje firmy czas i pieniądze podczas wprowadzania produktów na rynek. Projektanci muszą się uporać z mapami wskazówek, definiując współpracujące operacje w różnych narzędziach.

  Mapy wskazówek definiują ręczny proces komunikowania początków układów współrzędnych dla modeli 3D. Początki układów współrzędnych dla tych samych modeli są zdefiniowane w sposoby nierozpoznawane przez narzędzia programowe na dalszych etapach. Gdy przychodzi czas transferowania plików, współpracujące operacje nie są zapisane i nie dochodzi do transferu wymiarów. 

  ECAD/MCAD models in the real world

  Modelowanie 3D zapewnia dobre dopasowanie komponentów

  Atrybuty definiujące szczegóły modeli 3D nie przenoszą się pomiędzy ECAD a MCAD. Transfery są niekompletne, a informacje zostają utracone. Trzeba czasu, żeby projektanci ręcznie przejrzeli i wprowadzili skomplikowane informacje o wymiarowaniu do narzędzia używanego na dalszym etapie. Jest to trudny proces obarczony dużym ryzykiem popełnienia błędu.

  Niełatwa komunikacja między narzędziami stymuluje awarie

  Narzędzia MCAD definiują układy współrzędnych w sposób niezrozumiały dla programów ECAD. Opracowywanie ad hoc narzędzi niezbędnych do komunikowania identycznych informacji prowadzi do błędów. Projektanci spędzają cenny czas na wizualnym weryfikowaniu szczegółów przenoszonych z jednego narzędzia do innego. Gdy brakuje szczegółów dotyczących konfiguracji, dochodzi do błędów.

  Narzędzia do projektowania mechanicznego przypisują modelom 3D MCAD atrybuty, które giną przy transferowaniu plików do oprogramowania ECAD. Brak atrybutów z plików idx oznacza również, że trzeba zbadać zdefiniowane wymiary, żeby zapewnić prawidłowe umieszczenie w modelach 3D programu ECAD. Pliki wysłane do produkcji zawierają kluczowe szczegóły i powodują problemy w płytkach PCB.

  Zaufani partnerzy ECAD/MCAD dają większe poczucie pewności

  Nadwątlone poczucie pewności zostaje przywrócone, gdy narzędzia ECAD i MCAD korzystają z tych samych formatów plików do modelowania 3D. Konfiguracja układów współrzędnych jest reprezentowana w identyczny sposób na obu platformach. Importowanie oraz eksportowanie z MCAD do ECAD i odwrotnie odbywa się automatycznie i wiarygodnie. Walidacja jest powtarzalna na obu platformach.

  Transfer formatów plików dla modelowania 3D między programami MCAD i ECAD przebiega bezproblemowo. Atrybuty przenoszą się automatycznie, zachowując wszystkie informacje potrzebne do rozprzestrzenienia w rysunkach ECAD. Konwencje nazewnicze nie zmieniają się, a wymiary zostają przeniesione precyzyjnie, przez co modelowanie 3D jest wiarygodne. Nie ma potrzeby, aby partnerzy ręcznie weryfikowali wizualne reprezentacje lub przeniesione wymiary modeli 3D.

  Altium Designer dobrze współpracuje z modelami .STEP programów MCAD

  Altium Designer oferuje zestaw narzędzi EDA obejmujący współpracujące narzędzia do modelowania 3D. Modele można bezpośrednio importować od dostawców w celu użycia w narzędziach do sporządzania schematów oraz w edytorach PCB firmy Altium. Alternatywnie wymiarowanie oraz modele 3D MCAD utworzone w programach do projektowania mechanicznego można importować bezpośrednio do edytorów Altium przy użyciu plików .STEP.

  Use Altium Designer for successful MCAD/ECAD collaboration

  Modelowanie komponentów w 3D w celu sprawdzenia wymiarów

  Altium Designer oferuje edytor PCB 3D, który pozwala na pełne wykorzystanie modelowania 3D. Edytor umożliwia tworzenie kształtów oraz importowanie modeli z narzędzi programowych inżynierów mechaników. W edytorze PCB można korzystać ze wszystkich opcji obracania i pozycjonowania modeli 3D przy użyciu myszki. W ujednoliconym środowisku łatwo można oglądać kształty, używając funkcji powiększania, panoramowania, obracania i zmiany orientacji.

  Na potrzeby udostępniania modeli 3D ujednolicone środowisko Altium Designer korzysta z normy ISO 10303, która została niedawno opracowana dla zapewnienia współpracy między elektrycznymi i mechanicznymi narzędziami programowymi. Norma powstała z myślą o firmach produkujących zespoły płytek obwodów drukowanych, w przypadku których mechaniczne obudowy zawierają płytki PCB do użytku indywidualnego lub przemysłowego.

  Wyeliminuj obawy oraz irytację z procesu projektowania i rozwoju. Użyj ujednoliconego środowiska Altium Designer, żeby bezpłatnie korzystać z modeli 3D na różnych platformach. Użyj edytora do zdefiniowania obudowy w postaci 3D, a także rozmieść w projekcie modele 3D największych komponentów, żeby zdefiniować obszary zastrzeżone w miarę postępu prac.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, porozmawiaj z ekspertem Altium.

  About Author

  About Author

  PCB Design Tools for Electronics Design and DFM. Information for EDA Leaders.

  most recent articles

  Back to Home