Wylewki płytek PCB o dzielonych płaszczyznach preferują starannie zarządzane połączenia

Utworzono: December 20, 2018
Zaktualizowano: April 21, 2020

Common sense applied to PCB plane pours is freedom

James Madison powiedział, że „filozofia to zdrowy rozsądek wyrażony wielkimi słowami”. Wielkie słowa mogą prowadzić do chaosu, gdy używa się ich w złej składni. Tak samo żeby można było stworzyć złożone projekty płytek drukowanych, potrzebna jest niezwykła wizja, której każdy najdrobniejszy etap jest nienagannie realizowany dzięki zdrowemu rozsądkowi. Zdrowemu rozsądkowi i — jeśli mamy szczęście — wykwintnym narzędziom do projektowania.

Narzędzia do projektowania płytek PCB, które są w stanie zrozumieć skomplikowane zasady organizowania układu płytki, sprzyjają efektywnemu rozwojowi projektu. Menu poleceń gotowe do pracy z pełnymi, częściowymi lub podzielonymi płaszczyznami w płaszczyźnie odniesienia PCB, oferują ważne opcje potrzebne do projektowania dowolnych płytek PCB. Możliwość łatwego tworzenia kształtów geometrycznych jest niezbędna dla zarządzania przyszłymi płytkami pod napięciem oraz unikania wypaczeń podczas produkcji.

Inteligentne polecenia pomocne w zarządzaniu płaszczyznami zasilania i obszarami miedzi na płytce umożliwiają precyzyjne przygotowanie rysunków. Siatki wspólne dla zasilania i masy na schemacie mogą się zagubić, jeśli narzędzia do projektowania płytek PCB nie są w stanie utrzymywać siatek razem z ich odpowiednimi płaszczyznami. W przeszłości trzeba było zachowywać szczególną ostrożność, żeby sprawdzić, czy obszary miedzi są prawidłowo połączone na wszystkich rysunkach. Nie można dopuszczać do tego, aby rysunki bez połączeń prowadziły do wyprodukowania wadliwych płytek.

Altium Designer zapewnia eleganckie narzędzia do projektowania i zarządzania obszarami miedzi na płytce. Zanim te narzędzia trafiły na rynek, projektanci PCB spędzali swój cenny czas na ręcznym determinowaniu kształtów geometrycznych, żeby odzwierciedlały zamierzony projekt. Podążmy drogą do oświecenia.

Geometria oprogramowania PCB jest nieobliczalna

Praca ze starymi narzędziami do projektowania płytek PCB może przyprawić o ból głowy, gdy trzeba pracować z płaszczyznami. Negatywy warstw dla zasilania i masy, którym towarzyszą nakładające się warstwy definicji, prowadzą do powstawania dodatkowych rysunków. Każdy rysunek jednej warstwy skutkuje cotygodniowymi spotkaniami w celu zakomunikowania zamierzeń.

Altium’s Rules Manager directly commands rules for planes

W prosty sposób wyznacz reguły połączeń między płaszczyznami

Edytowanie płaszczyzn w celu dostosowania kształtu i właściwości połączeń nie prowadzi do utworzenia instancji. Naciskanie przycisku zapisywania staje się bezcelowe, gdy aktualizacje znikają. Przeszukiwanie menu prowadzi do niewyobrażalnych sposobów rozwiązania tajemnicy. Jeśli nie działa funkcja zapisywania zmian w oprogramowaniu do projektowania układu, gdzie jest magiczny przycisk, który rozpozna polecenie?

Nakładanie pełnych, częściowych lub podzielonych płaszczyzn na otwory przelotowe z tymi samymi właściwościami siatki nie prowadzi do utworzenia połączeń. Narysowane płaszczyzny nie mają właściwości rozpoznawanych przez inne starannie opracowane funkcje płytki. Jeśli oprogramowanie nie rozpoznaje kształtów partnera, projektantowi pozostaje tylko dumanie nad menu poleceń, które są niezbędne do wykonania takiego zadania.

Nakładanie się obszarów miedzi nie prowadzi do utworzenia połączeń w dziwacznych narzędziach do projektowania układu

Praca ze starymi i źle skonstruowanymi narzędziami do projektowania płytek PCB prowadzi do wielogodzinnego ślęczenia nad blogami użytkowników. Lektura blogów rodzi zabawne pomysły na rozwiązanie problemu, nie ukazując jednak wyraźnych dróg do sukcesu. Stare oprogramowanie PCB jest skomplikowane i potrzebuje kuksańców, żeby działać.

 Plane pour management is common sense for well-designed menus

Wybierz Altium, aby korzystać z rozsądnych struktur poleceń dotyczących obszarów miedzi

Blogi użytkowników przedstawiają wymyślne wnioski, których prosto zdefiniowane geometrie nie są w stanie umiejętnie wypełnić. Bez możliwości zachowania połączenia z prawidłowo zidentyfikowanymi siatkami i otworami przelotowymi praca zostaje utracona. Utracona praca prowadzi do niezliczonych godzin ręcznego śledzenia geometrii częściowych i podzielonych płaszczyzn w celu zapewnienia połączenia. Brak połączeń na rysunkach będzie skutkował wyprodukowaniem wadliwych płytek.

Trauma trwa, gdy nie daje się ukończyć edycji płaszczyzn z obszarami miedzi. Rozwiązanie tego problemu oznacza konieczność wycofania się z menedżera obszarów miedzi na płaszczyźnie i rozpoczęcia od nowa, tylko po to, aby się przekonać, że to była magiczna sekwencja zapisania edycji. To nie ma sensu! Trzeba odbyć kolejne wyprawy na blogi użytkowników i odbyć dyskusje z innymi utalentowanymi, ale niedoskonałymi projektantami w nadziei, że uda się przekazać wysokiej jakości pracę do partnerów pracujących przy produkcji.

Krok naprzód dzięki elastycznym menedżerom obszarów miedzi na płaszczyźnie

Czyż nie byłoby miło móc korzystać z menedżerów obszarów miedzi w oprogramowaniu do tworzenia projektów płytek drukowanych, które reagowałyby na potrzeby? Dysponowanie logicznie uporządkowanymi strukturami poleceń przyczyniłoby się do zwiększenia poczucia pewności w stosunku do przygotowanych rysunków produkcyjnych. Precyzyjne rysunki produkcyjne prowadzą do wytworzenia dobrze zbudowanych płytek. Dobrze zbudowane płytki zwiększają zaufanie do inteligentnych geometrii zdolnych rozpoznawać właściwości siatek oraz błędy połączeń.

Altium Pour Manager provides commands where you need them

Skorzystaj z menedżera obszarów miedzi, który pozwala przygotować projekt płytki PCB i sprawdzić rezultaty

Stosowanie narzędzi do projektowania płytek PCB przygotowanych specjalnie do zaspokajania potrzeb w zakresie pełnych, częściowych lub podzielonych płaszczyzn ma sens. W końcu płaszczyzny zasilania i masy stanowią szkielet każdego projektu elektrycznego. Stanowiąc ważne komponenty strukturalne, menu poleceń, które zwiększają możliwości projektowe, zmniejszają stopień zawiłości. Pojawiła się elegancja!

Altium Designer ma taką konstrukcję w swojej strukturze poleceń dotyczących wieloboków i płaszczyzn zasilania. Począwszy od ogólnych ustawień preferencji dla obszarów wielobocznych w edytorze PCB, menu zaprojektowano do intuicyjnej obsługi. Menu rozwijane Place udostępnia polecenia rysowania i wypełniania wieloboków oraz umożliwia robienie wycięć lub dzielenie obszarów miedzi. Dalsze właściwości można z łatwością udoskonalić w wyskakującym panelu Properties razem z obrazami ilustrującymi wybory.  

Altium Designer jeszcze bardziej ułatwia projektowanie płytek PCB, udostępniając menedżera wielobocznych obszarów miedzi Polygon Pour Manager. Tutaj projektant PCB może przeglądać i edytować płaszczyzny zasilania i masy wraz z odpowiednimi obrazami poszczególnych warstw zawierających obszary miedzi. Żeby można było ustanowić najlepsze praktyki produkcyjne dotyczące zrównoważonego wytrawiania miedzi, menedżer udostępnia wybór kolejności wypełniania obszarów miedzi wraz z animacją umożliwiającą zweryfikowanie wyboru.

Przejście do połączeń przez otwory przelotowe na płaszczyznach definiuje się w edytorze zasad i ograniczeń PCB Rules and Constraints Editor. Tutaj projektant PCB może wyznaczyć zasady projektowe dla wszystkich płaszczyzn, uwzględniając styl połączenia oraz odstępy. Ograniczenia obejmują opcje połączeń powiązanych lub bezpośrednich wraz z ilustracjami, żeby można było zatwierdzić wybór przed utworzeniem instancji w układzie końcowym.

Jeśli ktoś jeszcze nie został przekonany, Altium Designer oferuje narzędzia potrzebne do zarządzania każdym obszarem płytki drukowanej. Nie ma znaczenia, jaki sygnał staramy się dopasować, jaki komponent musimy zastosować, jakich zakresów tolerancji musimy przestrzegać, jaka ma być szerokość ścieżek, impedancja czy piny, Altium Designer udostępnia narzędzia potrzebne do zapewnienia prawidłowego rozwoju projektu płytki. Dzięki intuicyjnemu i zintegrowanemu procesowi prezentowanemu przez Altium Designer projektowanie wielowarstwowych płytek PCB nigdy nie było łatwiejsze. 

Zdaj się na zdrowy rozsądek w odniesieniu do definiowania płaszczyzn i wieloboków na płytkach PCB, żeby rysunki produkcyjne pozwalały wytwarzać precyzyjne płytki. Altium Designer oferuje rozsądek, a także inteligentne i łatwe w użyciu struktury poleceń do przygotowywania warstw płaszczyzn. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, porozmawiaj z ekspertem Altium

Powiązane zasoby

Powiązana dokumentacja techniczna

Powrót do strony głównej
Thank you, you are now subscribed to updates.