See What’s Coming Soon to Altium Designer 24

Setting the new standard in electronics design.

Component Management Made Easy

Manage your components, get real-time supply chain data, access millions of ready-to-use parts.

Manufacturing Made Easy

Send your product to manufacturing in a click without any email threads or confusion.

Manufacturer Part Search

Reduce design time by eliminating your component creation process.

CircuitMaker

Zarządzanie bibliotek komponentów w wielu projektach i zespołach projektowych może być trudne bez odpowiedniego oprogramowania i narzędzi. Przejrzyj naszą bibliotekę zasobów, aby dowiedzieć się więcej o bardziej efektywne metody projektowania PCB i componenet zarządzania.