Geppetto Designer

Projekt wytwarzania (DFM) to proces konstruktorom przeglądu konstrukcję urządzenia, aby zoptymalizować wymiary, materiały, tolerancje i funkcjonalność w najskuteczniejszych środków produkcyjnych możliwe.