Geppetto Designer

Projekt wytwarzania (DFM) to proces konstruktorom przeglądu konstrukcję urządzenia, aby zoptymalizować wymiary, materiały, tolerancje i funkcjonalność w najskuteczniejszych środków produkcyjnych możliwe.

Sorry.

This content is currently available in English only. See the English section.