About Author

Jason J. Ellison

Jason J Ellison uzyskał stopień Masters of Science in Electrical Engineering z Penn State University w grudniu 2017 roku.
Jest zatrudniony jako inżynier integralności sygnału i zajmuje się rozwojem szybkich połączeń, technologii automatyki laboratoryjnej i technologii kalibracji. Jego zainteresowania to integralność sygnałów, integralność zasilania i projektowanie systemów wbudowanych. Pisze również publikacje techniczne do czasopism takich jak „The Signal Integrity Journal”.
Jason jest aktywnym członkiem IEEE i członkiem komitetu programu technicznego DesignCon.