Free Trials

Download a free trial to find out which Altium software best suits your needs

How to Buy

Contact your local sales office to get started on improving your design environment

Downloads

Download the latest in PCB design and EDA software

 • PCB DESIGN SOFTWARE
 • Altium Designer

  Complete Environment for Schematic + Layout

 • CircuitStudio

  Entry Level, Professional PCB Design Tool

 • CircuitMaker

  Community Based PCB Design Tool

 • NEXUS

  Agile PCB Design For Teams

 • CLOUD PLATFORM
 • Altium 365

  Connecting PCB Design to the Manufacturing Floor

 • COMPONENT MANAGEMENT
 • Altium Concord Pro

  Complete Solution for Library Management

 • Octopart

  Extensive, Easy-to-Use Component Database

 • PRODUCT EXTENSIONS
 • PDN Analyzer

  Natural and Effortless Power Distribution Network Analysis

 • See All Extensions
 • EMBEDDED
 • TASKING

  World-Renowned Technology for Embedded Systems Development

 • TRAININGS
 • Live Courses

  Learn best practices with instructional training available worldwide

 • On-Demand Courses

  Gain comprehensive knowledge without leaving your home or office

 • ONLINE VIEWER
 • Altium 365 Viewer

  View & Share electronic designs in your browser

 • Altium Designer 20

  The most powerful, modern and easy-to-use PCB design tool for professional use

  ALTIUMLIVE

  Annual PCB Design Summit

  • Forum

   Where Altium users and enthusiasts can interact with each other

  • Blog

   Our blog about things that interest us and hopefully you too

  • Ideas

   Submit ideas and vote for new features you want in Altium tools

  • Bug Crunch

   Help make the software better by submitting bugs and voting on what's important

  • Wall

   A stream of events on AltiumLive you follow by participating in or subscribing to

  • Beta Program

   Information about participating in our Beta program and getting early access to Altium tools

  All Resources

  Explore the latest content from blog posts to social media and technical white papers gathered together for your convenience

  Downloads

  Take a look at what download options are available to best suit your needs

  How to Buy

  Contact your local sales office to get started improving your design environment

  • Training & Events

   View the schedule and register for training events all around the world and online

  • Design Content

   Browse our vast library of free design content including components, templates and reference designs

  • Webinars

   Attend a live webinar online or get instant access to our on demand series of webinars

  • Support

   Get your questions answered with our variety of direct support and self-service options

  • Technical Papers

   Stay up to date with the latest technology and industry trends with our complete collection of technical white papers.

  Zwinne oprogramowanie dla systemów wbudowanych

  Zachariah Peterson
  |  July 14, 2019

  Single board computer

  Być może trzeba będzie zastosować metodę rozwoju zwinnego (Agile Development), żeby zbudować ten system wbudowany

  Systemy wbudowane, które stanowią unikalne platformy sprzętowe zapewniające moc obliczeniową w rozmaitych zastosowaniach, łączą w sobie najlepsze marzenia każdego guru: projektowanie sprzętu i tworzenie oprogramowania. Procesy projektowania prostszych systemów wbudowanych są zazwyczaj liniowe, a osprzęt i wbudowane oprogramowanie mogą nawet powstawać równolegle w różnych zespołach projektowych. Ponieważ systemy stają się bardziej skomplikowane, a wymogi klientów nadal się różnicują, zespoły projektowe muszą na nowo przeanalizować konwencjonalne metody.

  O metodach rozwoju zwinnego mówi się zwykle w kontekście oprogramowania, jednak te techniki projektowania i rozwoju można zastosować w projektowaniu sprzętu, w tym w opracowywaniu systemów wbudowanych. Ponieważ oprogramowanie wbudowane tak naprawdę wymaga wielu tych samych procesów i idei, jakie stosuje się w tradycyjnym rozwoju oprogramowania, jest ono również podatne na metody zwinne. Ujednolicanie projektowania oprogramowania wbudowanego oraz projektowania PCB do spójnego przepływu pracy wymaga ponownego przeanalizowania każdego z tych procesów jako procesu iteratywnego i ciągłego.

  W przypadku prawidłowego wdrożenia te metody mogą pomóc uniknąć zbędnego przeprojektowywania i zapewnić lepsze dopasowanie funkcjonalności produktu do wymogów klienta. Żeby tego dokonać, trzeba dysponować prawidłowymi narzędziami do projektowania i współpracy, które można dostosować do dowolnej metody projektowania, w tym do metod rozwoju zwinnego.

  Dostosowanie metody rozwoju zwinnego do projektowania sprzętu

  Nie zdarzyło mi się pracować przy projekcie oprogramowania, który zostałby dostarczony zgodnie z ustalonym harmonogramem i budżetem. To są po prostu realia branży. Projekty rozwoju sprzętu przynajmniej zdają się mieć tendencję do dochowywania terminów, wskutek czego wielu kierowników projektów woli zarządzać projektami sprzętowymi. Nie ma znaczenia, jak dokładnie kierownicy projektów zaplanują rozwój nowej platformy oprogramowania — niemal zawsze pojawiają się nieprzewidziane problemy z kompatybilnością albo zmieniają się wymogi klienta.

  Jedna z głównych doktryn projektowania zwinnego mówi, że zmiany w trakcie procesu projektowania są nieuniknione. W związku z tym zespół projektowy musi być w stanie dostosować się do zmian w zakresie wymogów klienta, funkcjonalności elektrycznej, możliwości produkcyjnych, a nawet konstrukcji mechanicznej obudowy i opakowania. Przy projektowaniu systemów wbudowanych zespoły projektowe stają w obliczu wyzwań z dwóch kierunków: zakłócenia w łańcuchu dostaw komponentów PCB oraz oprogramowanie wbudowane.

  Wdrożenie iteratywnego procesu w samym centrum rozwoju zwinnego pozwala zespołowi projektowemu wprowadzać szybkie adaptacje w procesie projektowania i uwzględniać zmiany, gdy tylko się pojawią, zamiast rozwiązywać problemy po przeprowadzeniu testów na zakończenie fazy rozwojowej. Do tego potrzebna jest spójna i jasna komunikacja między członkami zespołu a klientem końcowym. Ponieważ części danego projektu dotyczące oprogramowania wbudowanego oraz sprzętu mogą być realizowane jednocześnie, oba zespoły muszą ze sobą współpracować.

   

  Embedded systems design

  Jak zmienia się tradycyjny przepływ pracy?

  Na samym początku trzeba jasno zdefiniować wymogi dotyczące projektu i funkcjonalności, zarówno w odniesieniu do sprzętu, jak i oprogramowania wbudowanego. W tym momencie komunikacja z klientem nabiera kluczowego znaczenia, ponieważ klient musi w pełni rozumieć funkcjonalność i możliwość wykonania swojego nowego produktu.

  W ramach definiowania wymogów należy jasno określić etapy projektu, ale muszą być one również podatne na dostosowanie do zmian. Prace w kierunku realizacji etapów przy jednoczesnym uwzględnianiu zmian projektowych dotyczących sprzętu i oprogramowania wbudowanego realizuje się w procesie iteratywnym. Ten iteratywny proces leży w samym sercu metod rozwoju zwinnego, zarówno przy projektowaniu oprogramowania, jak i sprzętu.

  Powszechnym problemem projektowania liniowego jest brak okresowych testów. Zespoły ds. zapewnienia jakości zwykle włączają się w proces zbyt późno, przez co wymagane zmiany w projektach mogą być rozległe i kosztowne. Testy projektów PCB i oprogramowania należy realizować w trakcie całego procesu projektowania. W przypadku części projektu dotyczącej sprzętu najlepszym sposobem sprawdzenia funkcjonalności przed wyprodukowaniem prototypów jest zastosowanie funkcji sprawdzania zasad oraz symulacji elektrycznych. To pomoże zaplanować modyfikacje projektu na znacznie wcześniejszym etapie procesu.

  BGA escape routing on a tan PCB

  Istnieje wiele wariantów procesów zwinnych i lista przepływów oraz idei w każdym z nich byłaby zbyt długa na jeden artykuł. W samym sercu udanego rozwoju zwinnego dla systemów wbudowanych leży korzystanie z oprogramowania zapewniającego właściwe narzędzia do projektowania, zarządzania danymi i współpracy.

  Korzystanie z narzędzi do współpracy i kontroli wersji

  Branża oprogramowania od lat obficie korzysta z narzędzi kontroli wersji, a platformy projektowania sprzętu w końcu nadrabiają zaległości. Problem z typowymi platformami projektowymi PCB polega na tym, że części projektu dotyczące oprogramowania wbudowanego i sprzętu są tradycyjnie ograniczone do co najmniej dwóch różnych programów. To rodzi konieczność zastosowania kolejnego narzędzia, aby zapewnić współpracę i kontrolę wersji w trakcie procesu.

  Platforma projektowa oferująca wszystkie standardowe oraz zaawansowane narzędzia projektowe PCB niezbędne do projektowania sprzętu i tworzenia oprogramowania wbudowanego doskonale ułatwia współpracę między członkami zespołów przy realizacji jednego projektu. Jeśli do tych funkcji dodamy zintegrowane narzędzia kontroli wersji, nasz zespół w razie potrzeby może szybko wrócić do starych wersji projektu, naśladując proces prób i błędów stosowany przy opracowywaniu oprogramowania.

  Ponieważ sourcing i produkcja podzespołów mają kluczowe znaczenie dla każdego projektu sprzętowego, okresowe spotkania zespołu zwinnego podczas iteracji projektu powinny skupiać się wokół określania wszelkich niezbędnych zmian projektowych w celu uwzględnienia zakłóceń w łańcuchu dostaw. Takie zmiany mogą wpłynąć na projektowanie oprogramowania wbudowanego w trakcie realizowania projektu.

  Jeżeli zespół ma dostęp w czasie rzeczywistym do informacji w zakresie sourcingu i dezaktualizacji w ramach platformy projektowej PCB/oprogramowania wbudowanego, można szybko zamienić komponenty w urządzeniu, a nawet skrócić czas niezbędny na modyfikacje projektu. Dostęp do informacji o sourcingu na wczesnym etapie procesu projektowania może nawet pomóc zespołowi wyeliminować późniejsze modyfikacje projektu w razie przewidywanych problemów z pozyskiwaniem komponentów oraz dostosować platformę sprzętową w niezbędnym zakresie.

  Funkcje projektowania schematów, płytek PCB oraz systemów wbudowanych w Altium Designer® można teraz zintegrować z funkcjami zarządzania danymi w Altium Concord Pro®, dzięki czemu projektanci zyskują kompletny zestaw narzędzi do zwinnego rozwoju systemów wbudowanych. Funkcje TASKING w Altium Designer dają projektantom zestaw standardowych narzędzi niezbędnych do tworzenia systemów wbudowanych do rozmaitych zastosowań.

  Skontaktuj się z nami lub pobierz bezpłatną wersję próbną Altium Designer i Altium Concord Pro. Uzyskasz dostęp do najlepszych w branży narzędzi do prowadzenia ścieżek, projektowania układu elementów, symulacji oraz współpracy z MCAD w jednym programie. Porozmawiaj z ekspertem Altium, aby dowiedzieć się więcej.

  About Author

  About Author

  Zachariah Peterson has an extensive technical background in academia and industry. Prior to working in the PCB industry, he taught at Portland State University. He conducted his Physics M.S. research on chemisorptive gas sensors and his Applied Physics Ph.D. research on random laser theory and stability.His background in scientific research spans topics in nanoparticle lasers, electronic and optoelectronic semiconductor devices, environmental systems, and financial analytics. His work has been published in several peer-reviewed journals and conference proceedings, and he has written hundreds of technical blogs on PCB design for a number of companies. Zachariah works with other companies in the PCB industry providing design and research services. He is a member of IEEE Photonics Society and the American Physical Society.

  most recent articles

  Back to Home