Free Trials

Download a free trial to find out which Altium software best suits your needs

How to Buy

Contact your local sales office to get started on improving your design environment

Downloads

Download the latest in PCB design and EDA software

 • PCB DESIGN SOFTWARE
 • Altium Designer

  Complete Environment for Schematic + Layout

 • CircuitStudio

  Entry Level, Professional PCB Design Tool

 • CircuitMaker

  Community Based PCB Design Tool

 • NEXUS

  Agile PCB Design For Teams

 • CLOUD PLATFORM
 • Altium 365

  Connecting PCB Design to the Manufacturing Floor

 • COMPONENT MANAGEMENT
 • Altium Concord Pro

  Complete Solution for Library Management

 • Octopart

  Extensive, Easy-to-Use Component Database

 • PRODUCT EXTENSIONS
 • PDN Analyzer

  Natural and Effortless Power Distribution Network Analysis

 • See All Extensions
 • EMBEDDED
 • TASKING

  World-Renowned Technology for Embedded Systems Development

 • TRAININGS
 • Live Courses

  Learn best practices with instructional training available worldwide

 • On-Demand Courses

  Gain comprehensive knowledge without leaving your home or office

 • ONLINE VIEWER
 • Altium 365 Viewer

  View & Share electronic designs in your browser

 • Altium Designer 20

  The most powerful, modern and easy-to-use PCB design tool for professional use

  ALTIUMLIVE

  Annual PCB Design Summit

  • Forum

   Where Altium users and enthusiasts can interact with each other

  • Blog

   Our blog about things that interest us and hopefully you too

  • Ideas

   Submit ideas and vote for new features you want in Altium tools

  • Bug Crunch

   Help make the software better by submitting bugs and voting on what's important

  • Wall

   A stream of events on AltiumLive you follow by participating in or subscribing to

  • Beta Program

   Information about participating in our Beta program and getting early access to Altium tools

  All Resources

  Explore the latest content from blog posts to social media and technical white papers gathered together for your convenience

  Downloads

  Take a look at what download options are available to best suit your needs

  How to Buy

  Contact your local sales office to get started improving your design environment

  • Training & Events

   View the schedule and register for training events all around the world and online

  • Design Content

   Browse our vast library of free design content including components, templates and reference designs

  • Webinars

   Attend a live webinar online or get instant access to our on demand series of webinars

  • Support

   Get your questions answered with our variety of direct support and self-service options

  • Technical Papers

   Stay up to date with the latest technology and industry trends with our complete collection of technical white papers.

  Izolacja zasilania w PCB. Jak dobrze wybrać, żeby uniknąć awarii?

  Zachariah Peterson
  |  March 9, 2018

  Electrical power supplies

  W Twojej karierze projektanta PCB może nadejść czas, kiedy będziesz musiał zastosować się do konkretnych wymogów prawnych dotyczących źródeł zasilania. Bez względu na to, czy będziesz projektować urządzenie medyczne, motoryzacyjne, wojskowe czy inne podobne urządzenie, Twój projekt z pewnością zostanie poddany ścisłej kontroli, tak by spełniał najwyższe standardy. Często gdy te wymogi prawne wchodzą w życie, izolacja zasilania w PCB (lub jej brak) stanowi bardzo popularny temat.

  Czym są izolacja zasilania w PCB i izolowane źródła zasilania? Jak sugeruje sama nazwa, izolacja zasilania oznacza, że źródło zasilania jest odizolowane od reszty obwodu. Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie z dość oczywistych powodów, zwłaszcza w branży medycznej. Przy zasilaniu Twojej płytki PCB do urządzenia medycznego nieizolowanym źródłem zasilania występuje większe ryzyko pojawienia się niebezpiecznych przepięć przepływających przez źródło zasilania i do urządzenia, narażając użytkownika (a może nawet pacjenta!) na niebezpieczeństwo. Ojej!

  Zrozumienie izolowanych i nieizolowanych źródeł zasilania polega na zrozumieniu bezpieczeństwa projektanta i użytkownika. Nie mówimy tu o źródłach zasilania prądem stałym i zmiennym, jakie można znaleźć w laboratorium. W przypadku wielu systemów zasilania układów elektronicznych oraz systemów wbudowanych źródło zasilania jest zintegrowane na płycie i nie występuje jako oddzielny obwód zintegrowany. Nawet w przypadku zintegrowanego na płycie źródła zasilania wymagana jest izolacja zasilania w PCB w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzenia i użytkownika końcowego. Dlatego zróbmy sobie przysługę i zastanówmy się przed rozpoczęciem następnego projektu nad różnicą pomiędzy izolowanymi i nieizolowanymi źródłami zasilania.

  Czym jest izolowane źródło zasilania?

  Izolowane źródło zasilania to takie źródło zasilania, które zostało odizolowane elektrycznie od reszty obwodu, który zasila, zwykle przez transformator separacyjny. Oznacza to, że moc i napięcie są przekazywane z wejścia na wyjście bez bezpośredniego połączenia elektrycznego między tymi dwoma sekcjami. Takie źródła zasilania mogą przyjmować duże napięcie wejściowe z zasilania prądem zmiennym i zamieniać je na niższe napięcie. Późniejsze etapy PFC i regulatora są wykorzystywane do ograniczania prądu na wyjściu do stabilnej wartości, co zapewnia ochronę kolejnych komponentów przed dużym napięciem i przepięciami w zasilaczu.

  W przypadku laboratoryjnego źródła zasilania prądem stałym lub zmiennym użytkownik ma kontakt z izolowanym źródłem zasilania na wyjściu. Innymi słowy, może zajść konieczność wpięcia lub wypięcia przewodów, zmiany ustawień na panelu przednim lub innego rodzaju obsługi zasilacza. Dzięki izolacji wejścia od wyjścia użytkownik końcowy narażony jest na mniejsze ryzyko porażenia prądem podczas pracy z takim źródłem zasilania. Poniżej pokazano typową topologię zamiany napięcia zmiennego na stałe z izolowanym źródłem zasilania.

  What is an isolated power supply for DC conversion

  Prosta topologia wyjścia odizolowanego źródła zasilania przy użyciu transformatora separacyjnego.

  W przypadku zamiany napięcia stałego na napięcie stałe izolowane źródło zasilania wymaga najpierw zamiany wysokiego napięcia stałego na sygnał prądu zmiennego (taki jak w przypadku prostownika rezonansowego LLC), który jest następnie zamieniany na sygnał o niższym napięciu przy pomocy transformatora. Pokazane powyżej etapy prostownika/regulatora przetwarzają następnie to nowe napięcie prądu zmiennego na prąd stały na wyjściu. Bardziej skomplikowane projekty, takie jak przekształtnik flyback czy inny izolowany konwerter impulsowy DC-DC, wykorzystują impulsowy MOSFET do generowania zależnego od czasu kształtu fali, który jest następnie redukowany i regulowany na wyjściu.

  Transformatory zapewniają izolację galwaniczną

  Izolowane źródło zasilania wykorzystuje transformator separacyjny w celu zapewnienia izolacji galwanicznej między wejściem i wyjściem. Transformatory przekazują prąd między cewkami wykorzystując pole magnetyczne generowane przez prąd zmienny w solenoidzie, a napięcie jest albo obniżane, albo podnoszone, w zależności od potrzeb obwodu. Korzyści z izolacji przy użyciu transformatora są takie, że brak jest bezpośredniego połączenia elektrycznego między cewkami na wejściu i wyjściu transformatora; przewodniki po obu stronach nie stykają się. Prąd jest przekazywany między cewkami dzięki indukcji. W wyniku tego wszystkie elementy za transformatorem są chronione przed wysokim napięciem/prądem na wejściu, czyli innymi słowy są „izolowane”.

  Gdy konieczna jest pętla sprzężenia zwrotnego do monitorowania i kontrolowania mocy wyjścia, zwykle wykorzystywany jest transoptor do połączenia wyjścia ze wcześniejszym etapem regulatora. Element ten wykorzystuje diodę podczerwieni w celu zapewnienia izolacji między etapami regulatora o wysokiej i niskiej mocy. W przypadku źródeł zasilania działających na niskie napięcie/prąd transoptor jest zwykle podłączony bezpośrednio do wyjścia, choć występują także transoptory, które mogą przyjmować wyższe napięcie/prąd.

  Kwestią, którą należy rozważyć w przypadku izolowanych źródeł zasilania, jest jego wydajność. Każdy transformator generuje straty, zarówno w postaci ciepła emitowanego w uzwojeniu jak i z powodu zmiennej magnetyzacji w rdzeniu. Wykorzystany w rdzeniu materiał magnetyczny (zwykle żelazo lub ferromagnetyczny stop żelaza) zostaje namagnesowany back-and-forth, gdy na wejściu oscyluje prąd zmienny. W sytuacji gdy pole magnetyczne wytworzone przez prąd zmienny na wejściu jest bardzo duże, może powodować saturację namagnesowania w rdzeniu, co ogranicza moc na wyjściu (obniżając wydajność) oraz powoduje większe straty w rdzeniu.

  A power transformer
  Ten rodzaj transformatora można znaleźć w dużych izolowanych źródłach zasilania.

   

  Izolowane i nieizolowane źródło zasilania

  Skoro już wiemy, co izoluje źródło zasilania od płytki, staje się raczej oczywiste, że wykluczenie transformatora z całego projektu czyni z niego nieizolowane źródło zasilania. Projektowanie płytki bez izolacji zasilania PCB stanowi częstą praktykę zwłaszcza wśród instytucji nieregulowanych przepisami prawa, a mimo to zdecydowanie zalecam uwzględnienie użytkownika końcowego w całym procesie projektowania, ponieważ może to nam oszczędzić sprawy w sądzie w przypadku awarii zasilania, co może skończyć się porażeniem Twojego najlepszego klienta.

  Jest wiele zalet wynikających z zaprojektowania tych nieizolowanych źródeł zasilania. Po pierwsze zyskujemy więcej miejsca na płytce w porównaniu z izolowanymi źródłami zasilania, ponieważ nie ma potrzeby umieszczania transformatora w obudowie. Nieizolowane źródła zasilania charakteryzuje również większa skuteczność.

  Overloaded circuit
  Nieizolowane źródła zasilania zawsze wiążą się z ryzykiem porażenia elektrycznego w wyniku kontaktu z płytką.

  Warto zauważyć, że powszechną praktyką jest umieszczanie nieizolowanych źródeł zasilania poniżej izolowanego źródła (czasem fizycznie od siebie oddzielonych). W ramach tej strategii izolowane źródło zasilania umieszczane jest przy źródle wysokiego napięcia prądu zmiennego lub stałego, które następnie obniża napięcie do poziomu bezpiecznego dla standardowego obwodu lub regulatora napięcia stałego. Jest to nieco bardziej złożone rozwiązanie. Ma jednak tę zaletę, że oferuje właściwą ochronę, spełniając wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Przykład takiego rozwiązania może przypominać niezależne medyczne (izolowane) źródło zasilania, które zasila kilka (nieizolowanych) urządzeń w tym obwodzie.

  Które źródło zasilania będzie najlepsze dla mnie?

  Jak już wspomniano, te źródła zasilania są często wymagane w uregulowanych prawnie branżach przemysłu. Na przykład przez normy bezpieczeństwa dla urządzeń medycznych IEC 60601-1, sprzętu IT i AV IEC 62368-1 (zastępuje IEC 60950-1 oraz IEC 60065), a także IEC 61204-7:2016 w przypadku ogólnych zasilaczy impulsowych.

  Czy po zapoznaniu się z faktami, korzyściami i zastosowaniami zasilaczy wiesz już, który rodzaj zasilania będzie odpowiedni dla Ciebie? Pamiętajcie, że umieszczenie izolowanego źródła zasilania na płytce zajmie na niej trochę miejsca i będzie nieco mniej wydajne, jednak chroni użytkownika końcowego przed porażeniem elektrycznym i może z łatwością zasilać nieizolowane źródło zasilania.

  Jeśli zdecydowałeś się użyć izolowane źródło zasilania w swoim następnym systemie, Altium Designer posiada narzędzia do projektowania obwodów i płytek PCB niezbędne do stworzenia Twojego kolejnego produktu. Altium Designer wnosi do branży elektronicznej bezprecedensowy poziom integracji, która dotychczas pozostawała domeną świata programowania, dając projektantom możliwość pracowania z domu i osiągnięcia niespotykanych dotąd wyżyn wydajności.

  W tym artykule poczuliśmy zaledwie przedsmak możliwości, jakie daje Altium Designer. Aby uzyskać bardziej dogłębny opis funkcji, zajrzyj na stronę produktu lub zapoznaj się z jednym z seminariów internetowych na żądanie.

   

  About Author

  About Author

  Zachariah Peterson has an extensive technical background in academia and industry. Prior to working in the PCB industry, he taught at Portland State University. He conducted his Physics M.S. research on chemisorptive gas sensors and his Applied Physics Ph.D. research on random laser theory and stability.His background in scientific research spans topics in nanoparticle lasers, electronic and optoelectronic semiconductor devices, environmental systems, and financial analytics. His work has been published in several peer-reviewed journals and conference proceedings, and he has written hundreds of technical blogs on PCB design for a number of companies. Zachariah works with other companies in the PCB industry providing design and research services. He is a member of IEEE Photonics Society and the American Physical Society.

  most recent articles

  Back to Home