See What’s Coming Soon to Altium Designer 24

Setting the new standard in electronics design.

Wykorzystanie szablonów do projektowania i rozwoju płytek PCB

Utworzono: June 29, 2018
Zaktualizowano: January 4, 2021

Pioneers

Jeżeli miałeś kiedyś okazję oczyszczać kawałek gruntu z zarośli przy pomocy karczownika, to wiesz, z jakimi trudnościami musieli sobie radzić dawni pionierzy, gdy przecierali szlaki przez Amerykę. Ich wysiłki były przejawem najlepszych cech ludzkiego ducha. Chociaż dołączenie do tej zacnej grupy nie jest już możliwe, możesz nadal być pionierem dla Twoich kolegów-projektantów płytek PCB.

Podczas projektowania płytek drukowanych pojawia się wiele okazji do wynajdywania koła od nowa. Nawet jeżeli ktoś wcześniej już zaprojektował taki moduł lub obwód, jaki właśnie tworzysz, nie masz możliwości użyć jego projektu w swojej pracy. Musisz więc poświęcić czas na wybieranie komponentów do Twojego układu, trasowanie ścieżek, określanie i konfigurację elementów płytki, a czasem też pisanie skryptów i debugowanie kodu.

Ta inwestycja, sprowadzająca się do niepotrzebnego marnowania zasobów, oznacza straty w produktywności i dodatkowe koszty dla Twojej płytki, zespołu lub organizacji. Dzięki Altium Designer® możesz odrobić te straty i zostać innowatorem w swoim zespole. Zobaczmy teraz, w jaki sposób jesteś w stanie uzyskać dostęp do szablonów projektów i używać ich do rozwoju projektów płytek PCB w Altium Designer, ograniczając marnowanie cennych zasobów, takich jak czas i fundusze.

Uzyskiwanie dostępu do szablonów projektów płytek PCB

Zanim będzie można skorzystać z szablonu, musi on istnieć oraz być dostępny. Tworzenie szablonów projektowych w Altium Designer jest proste i bezproblemowe. Szablony można tworzyć dla komponentów podstawowych, arkuszy (części obwodów) lub całych projektów. Podobnie jak pliki projektu, szablony projektowe mogą być przechowywane w dowolnym miejscu (lokalnie, na serwerze sieciowym itp.) i można uzyskiwać do nich dostęp bezpośrednio, jak pokazano na rysunku 1.  

Dostęp bezpośredni

Direct project template access

Rys. 1. Dostęp bezpośredni do szablonu projektu

Dostęp do serwera

Należy docenić elastyczność zapewnianą przez możliwość przechowywania i otwierania plików w prawie każdym miejscu, lecz używanie ustrukturyzowanego serwera jest lepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o dostęp do szablonów projektu. Serwery są zazwyczaj wyposażone w protokoły bezpieczeństwa i kontrolę administracyjną, które są niezbędne do kontroli dostępu do danych i informacji. Oprócz tego serwery zapewniają znaną architekturę katalogów i formatów plików, gwarantując jednolitość i spójność danych, a oprogramowanie serwera można aktualizować bez zaburzania struktury zgromadzonych na nim danych i informacji. Idealnym serwerem do przechowywania szablonów projektów płytek PCB jest Altium Vault®, który widać na rysunku 2.

Server project template access

Rys. 2. Dostęp do szablonu projektu na serwerze z karty paneli

Dostęp do szablonów projektów na serwerze można uzyskać poprzez kliknięcie karty Panels (ang. Panele) po prawej stronie okna głównego na dole, a następnie wybranie opcji Explorer (ang. Eksplorator), jak pokazano powyżej. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na wiersz wersji (w górnym panelu), do której chcesz uzyskać dostęp, i wybierz z menu opcję View (ang. Podgląd), Download All Files (ang. Pobierz wszystkie pliki) lub Download Design Snapshot (ang. Pobierz migawkę projektu). Podobnie jak inne funkcje programu Altium, ta również zapewnia elastyczne możliwości jej wykorzystania. Można to powiedzieć także o porządkowaniu szablonów projektów na serwerze. Możesz na przykład zorganizować je w kategoriach takich jak Components (ang. Komponenty) i Design Content (ang. Zawartość projektu). Ta druga dzieli się dodatkowo na Managed Sheets (ang. Zarządzane arkusze) i Template Designs (ang. Szablony projektów), co pokazano na rysunku 3.

Accessing project template elements

Rys. 3. Struktura katalogów z szablonami projektów

Uzyskiwanie dostępu do szablonów projektów płytek PCB

Lista wersji szablonów projektów w górnym panelu okna Explorer pozwala na przeglądanie historii każdego komponentu, arkusza lub projektu zawartego w szablonie przy użyciu rzędu kart (zakreślonego) w lewym dolnym rogu panelu dolnego, co pokazuje rysunek 4.

Project template history access

Rys. 4. Dostęp do historii szablonów projektów

Możesz także szybko sprawdzić status każdego szablonu projektu w kolumnie Revision State (ang. Status wersji) w panelu górnym.

Wykorzystanie szablonów do projektowania i rozwoju płytek PCB

W Altium 18 możesz stworzyć początkowy obiekt projektu, zapisać go jako szablon projektu i opublikować, aby Twoi współpracownicy mogli z niego później korzystać, lub uzyskać dostęp do wcześniej utworzonego i opublikowanego szablonu projektu. Przyjrzymy się teraz dokładniej tej drugiej możliwości. W poprzedniej części artykułu omówiliśmy uzyskiwanie dostępu do komponentów, arkuszy (czyli podsekcji projektu) oraz całych szablonów projektów. Dopóki status wersji szablonu projektu jest ustawiony jako Released (ang. Opublikowany, oznaczony zielonym kwadratem), możliwe jest wykorzystanie tego obiektu do rozwoju projektu płytki PCB. Aby to zrobić, można dokonać bezpośredniej edycji wersji szablonu projektu lub pobrać go.

Edycja bezpośrednia

W programie Altium

Gdy tworzysz lub otwierasz projekt, możesz otworzyć wszystkie dostępne dla Ciebie (opublikowane) szablony poprzez okno dialogowe New Project (ang. Nowy projekt). Jeżeli nie dokonasz żadnych zmian, po prostu opublikuj szablon projektu do późniejszego użytku, gdy już skończysz. Jeżeli zaś dokonana została edycja obiektu szablonu projektu, opublikuj wersję z dodanymi zmianami  

Na serwerze zarządzanym

Po zalogowaniu się do serwera zarządzanego możesz łatwo edytować odpowiedni obiekt szablonu projektu. Gdy skończysz, wersja szablonu projektu zostanie uaktualniona, plik otrzyma nową nazwę, a obiekt zostanie opublikowany. Możesz także uzyskać dostęp do obiektu szablonu projektu z poziomu interfejsu serwera opartego na przeglądarce (jeżeli ta funkcja została skonfigurowana).

Pobieranie

Możesz również pobrać pliki szablonu projektu i dodać je do swojego projektu. W tym przypadku, jeżeli dokonasz edycji, musisz przesłać zmieniony obiekt projektu na serwer i go opublikować. Tworzenie obwodów w edytorze układów PCB może być tak proste, jak uaktualnianie komponentów.

Wykorzystując szablony do projektowania i rozwoju płytek PCB, możesz pomóc Twojemu zespołowi lub organizacji oraz uniknąć kosztownych strat produktywności. Szablony projektu są łatwe do stworzenia, można je przechowywać w różnych miejscach, a dostęp do nich można kontrolować. Ta funkcjonalność oraz możliwość udostępniania nowych wersji w czasie rzeczywistym jest zintegrowana z jednolitym środowiskiem projektowym Altium.

Chcesz zdobyć nowe doświadczenie? Pobierz darmową wersję trial programu Altium 18, aby zacząć odkrywać jego zaawansowane funkcje i możliwości. A jeżeli potrzebujesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu szablonów w projektowaniu i rozwoju płytek drukowanych, porozmawiaj z ekspertem ds. projektowania płytek PCB z firmy Altium.

Powiązane zasoby

Powiązana dokumentacja techniczna

Powrót do strony głównej
Thank you, you are now subscribed to updates.