Free Trials

Download a free trial to find out which Altium software best suits your needs

Downloads

Download the latest in PCB design and EDA software

 • PCB DESIGN SOFTWARE
 • Altium Designer

  Complete Environment for Schematic + Layout

 • CircuitStudio

  Entry Level, Professional PCB Design Tool

 • CircuitMaker

  Community Based PCB Design Tool

 • NEXUS

  Agile PCB Design For Teams

 • CLOUD PLATFORM
 • Altium 365

  Connecting PCB Design to the Manufacturing Floor

 • COMPONENT MANAGEMENT
 • Altium Concord Pro

  Complete Solution for Library Management

 • Octopart

  Extensive, Easy-to-Use Component Database

 • PRODUCT EXTENSIONS
 • PDN Analyzer

  Natural and Effortless Power Distribution Network Analysis

 • See All Extensions
 • EMBEDDED
 • TASKING

  World-Renowned Technology for Embedded Systems Development

 • TRAININGS
 • Live Courses

  Learn best practices with instructional training available worldwide

 • On-Demand Courses

  Gain comprehensive knowledge without leaving your home or office

 • ONLINE VIEWER
 • Altium 365 Viewer

  View & Share electronic designs in your browser

 • Altium Designer 20

  The most powerful, modern and easy-to-use PCB design tool for professional use

  ALTIUMLIVE

  Annual PCB Design Summit

  • Forum

   Where Altium users and enthusiasts can interact with each other

  • Blog

   Our blog about things that interest us and hopefully you too

  • Ideas

   Submit ideas and vote for new features you want in Altium tools

  • Bug Crunch

   Help make the software better by submitting bugs and voting on what's important

  • Wall

   A stream of events on AltiumLive you follow by participating in or subscribing to

  • Beta Program

   Information about participating in our Beta program and getting early access to Altium tools

  All Resources

  Explore the latest content from blog posts to social media and technical white papers gathered together for your convenience

  Downloads

  Take a look at what download options are available to best suit your needs

  • Training & Events

   View the schedule and register for training events all around the world and online

  • Design Content

   Browse our vast library of free design content including components, templates and reference designs

  • Webinars

   Attend a live webinar online or get instant access to our on demand series of webinars

  • Support

   Get your questions answered with our variety of direct support and self-service options

  • Technical Papers

   Stay up to date with the latest technology and industry trends with our complete collection of technical white papers.

  Tworzenie trójwymiarowych PCB, toroidów i innych nietypowych kształtów wPCB

  David Cousineau
  |  November 13, 2017

  W Altium Designer® można zasadniczo bardzo łatwo tworzyć realistyczne trójwymiarowe kształty mechaniczne przy wykorzystaniu typów kształtów Extruded (Wytłaczany), Cylinder (Cylindryczny) i Sphere (Sferyczny) w edytorze PCB Library. Jednak tworzenie niektórych kształtów może sprawiać trudności. Na przykład gdy trzeba zdecydować, jak narysować toroid. Chociaż w każdym kształcie utworzonym w systemie Altium można wyciąć otwór, toroid nadal można uzyskać, tworząc w gruncie rzeczy zamknięty kształt „C”. Zobaczmy, jak można to osiągnąć.

  coilcraft toroid inductors pcb design
  Wykorzystanie toroidów w projekcie trójwymiarowych PCB

  Rozmiary toroidu są następujące: średnica zewnętrzna 1,5 cala, średnica wewnętrzna 0,8 cala, szerokość 0,475 cala.

  W otwartym pliku .PcbLib ustaw siatkę (klawisz skrótu G) na utworzenie czegoś dużego, z czym łatwo będzie pracować, w tym przypadku 50 milsów. Rozpocznij rysowanie bryły 3D, wybierając menu Place/3D Body. W oknie dialogowym 3D Body ustaw typ modelu 3D Model Type na Extruded. Opcja Body Side powinna być domyślnie ustawiona na Top. Warstwą Layer powinna być dowolna widoczna warstwa mechaniczna. Wysokość całkowita Overall Height będzie taka sama jak szerokość toroidu, czyli 475 milsów. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe i przejść do trybu rysowania.

  Używając punktu (0, 0) jako punktu odniesienia, kliknij tam, żeby rozpocząć rysować niestandardowy kształt. Za pomocą klawiszy <Shift+spacja> przełączaj tryb rysowania, aż w górnym polu na ekranie pojawi się tryb „Line 90/90 Vertical (Horizontal) with Arc (Radius: xx)”. Naciśnięcie klawisza <spacja> (bez klawisza Shift) spowoduje przełączenie i zmianę kierunku łuku. Za pomocą klawiszy <przecinek> i <kropka> można zmniejszać i zwiększać promień łuku w trakcie rysowania kształtu (wybrano te klawisze dlatego, że są na nich również symbole „<” oraz „>”).

  Żeby zmieniać promień w skokach co 10, naciśnij klawisze <Shift+przecinek> lub <Shift+kropka>. Za pomocą tych klawiszy ustaw wartość promienia na 750 milsów (żeby uzyskać toroid o średnicy 1,5 cala). Obserwuj górne pole na ekranie, przesuń kursor w dół do punktu (750, -750) i kliknij, aby zablokować pierwszy łuk.

  Tworzenie nietypowych kształtów PCB w Altium Designer - rysowanie łuku

   

  Nietypowe kształty w PCB - dodawanie kolejnego łuku w Altium Designer

  Kontynuuj po obwodzie w skokach co 750 milsów, aby ukończyć średnicę zewnętrzną. NIE zamykaj trybu rysowania w tym momencie.

  Nietypowe kształty w PCB z Altium Designer - tryb rysowania obwodu

  Ponieważ średnice zewnętrzna i wewnętrzna toroidu mają odpowiednio 1500 i 800 milsów, szerokość pierścienia oblicza się jako (1500-800)/2 = 350 milsów. Przesuń kursor o 350 milsów do wewnątrz okręgu, aby zacząć rysować średnicę wewnętrzną.

  Tworzenie trójwymiarowych PCB z Altium Designer - rysowanie średnicy wewnętrzne

  Kliknij, aby zablokować linię. Teraz narysuj wewnętrzną średnicę toroidu, stosując promień 400 milsów. Nie trzeba modyfikować ustawienia promienia, ponieważ wewnętrzny łuk będzie mniejszy. Przesuń kursor z powrotem wzdłuż tego samego toru, jak dla okręgu zewnętrznego. Zmień kierunek łuku za pomocą klawisza <spacja>, jeśli trzeba. Okrąg wewnętrzny ma promień 400 milsów, dlatego obserwuj wartości dx oraz dy w górnym polu na ekranie, aby dodać odcinki łuku w przyrostach 400, 400.

  Begin Adding Arc Segments.

  Kontynuuj, aż okrąg wewnętrzny zostanie ukończony.

  Nietypowe kształty w PCB dzięki Altium Designer - gotowe średnice wewnętrzna i zewnętrzna

  Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby ukończyć kształt.

  Tworzenie nietypowych kształtów w PCB - dwuwymiarowy toroid Gotowy toroid w dwóch wymiarach

  Przejdź do trybu 3D (View/Switch to 3D lub klawisz skrótu 3), aby zobaczyć rezultaty.

  Projektowanie toroidów dla trójwymiarowych PCB w Altium Designer - rezultat

  Nawet bez dostępu do bardziej skomplikowanych narzędzi do edycji elementów mechanicznych 3D z łatwością można stworzyć złożone modele 3D podzespołów, korzystając z elastycznych i wydajnych możliwości edycji w systemie Altium Designer. Po pomyślnym utworzeniu toroidu kolejnym krokiem będzie przekształcenie go w model STEP, żeby w razie potrzeby można go było wykorzystać w projektach.  

  Chcesz dowiedzieć się więcej o tworzeniu toroidów oraz innych nietypowych brył i przekształcaniu ich w modele STEP? Pobierz bezpłatny dokument, aby dowiedzieć się więcej.

  Sprawdź Altium Designer w akcji...

  Udoskonalenia edytora filmów 3D

  About Author

  About Author

  Dave has been an Applications Engineer for 20 years in the EDA industry. He started in 1995 at a mid-Atlantic reseller that represented PADS Software, ViewLogic, and a host of other EDA tools. He moved on to work directly for PADS Software, and stayed on as they were acquired by Innoveda and then by Mentor Graphics. He and a business partner formed a VAR of their own in 2003 (Atlantic EDA Solutions) to represent Mentor's PADS channel, and later on Cadence's OrCAD and Allegro products. Since 2008, Dave has been working directly for Altium and is based at his home office in New Jersey.

  most recent articles

  Back to Home