See What’s Coming Soon to Altium Designer 24

Setting the new standard in electronics design.

Tworzenie trójwymiarowych PCB, toroidów i innych nietypowych kształtów wPCB

David Cousineau
|  Utworzono: November 13, 2017  |  Zaktualizowano: January 4, 2021

W Altium Designer® można zasadniczo bardzo łatwo tworzyć realistyczne trójwymiarowe kształty mechaniczne przy wykorzystaniu typów kształtów Extruded (Wytłaczany), Cylinder (Cylindryczny) i Sphere (Sferyczny) w edytorze PCB Library. Jednak tworzenie niektórych kształtów może sprawiać trudności. Na przykład gdy trzeba zdecydować, jak narysować toroid. Chociaż w każdym kształcie utworzonym w systemie Altium można wyciąć otwór, toroid nadal można uzyskać, tworząc w gruncie rzeczy zamknięty kształt „C”. Zobaczmy, jak można to osiągnąć.

coilcraft toroid inductors pcb design
Wykorzystanie toroidów w projekcie trójwymiarowych PCB

Rozmiary toroidu są następujące: średnica zewnętrzna 1,5 cala, średnica wewnętrzna 0,8 cala, szerokość 0,475 cala.

W otwartym pliku .PcbLib ustaw siatkę (klawisz skrótu G) na utworzenie czegoś dużego, z czym łatwo będzie pracować, w tym przypadku 50 milsów. Rozpocznij rysowanie bryły 3D, wybierając menu Place/3D Body. W oknie dialogowym 3D Body ustaw typ modelu 3D Model Type na Extruded. Opcja Body Side powinna być domyślnie ustawiona na Top. Warstwą Layer powinna być dowolna widoczna warstwa mechaniczna. Wysokość całkowita Overall Height będzie taka sama jak szerokość toroidu, czyli 475 milsów. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe i przejść do trybu rysowania.

Używając punktu (0, 0) jako punktu odniesienia, kliknij tam, żeby rozpocząć rysować niestandardowy kształt. Za pomocą klawiszy <Shift+spacja> przełączaj tryb rysowania, aż w górnym polu na ekranie pojawi się tryb „Line 90/90 Vertical (Horizontal) with Arc (Radius: xx)”. Naciśnięcie klawisza <spacja> (bez klawisza Shift) spowoduje przełączenie i zmianę kierunku łuku. Za pomocą klawiszy <przecinek> i <kropka> można zmniejszać i zwiększać promień łuku w trakcie rysowania kształtu (wybrano te klawisze dlatego, że są na nich również symbole „<” oraz „>”).

Żeby zmieniać promień w skokach co 10, naciśnij klawisze <Shift+przecinek> lub <Shift+kropka>. Za pomocą tych klawiszy ustaw wartość promienia na 750 milsów (żeby uzyskać toroid o średnicy 1,5 cala). Obserwuj górne pole na ekranie, przesuń kursor w dół do punktu (750, -750) i kliknij, aby zablokować pierwszy łuk.

Tworzenie nietypowych kształtów PCB w Altium Designer - rysowanie łuku

 

Nietypowe kształty w PCB - dodawanie kolejnego łuku w Altium Designer

Kontynuuj po obwodzie w skokach co 750 milsów, aby ukończyć średnicę zewnętrzną. NIE zamykaj trybu rysowania w tym momencie.

Nietypowe kształty w PCB z Altium Designer - tryb rysowania obwodu

Ponieważ średnice zewnętrzna i wewnętrzna toroidu mają odpowiednio 1500 i 800 milsów, szerokość pierścienia oblicza się jako (1500-800)/2 = 350 milsów. Przesuń kursor o 350 milsów do wewnątrz okręgu, aby zacząć rysować średnicę wewnętrzną.

Tworzenie trójwymiarowych PCB z Altium Designer - rysowanie średnicy wewnętrzne

Kliknij, aby zablokować linię. Teraz narysuj wewnętrzną średnicę toroidu, stosując promień 400 milsów. Nie trzeba modyfikować ustawienia promienia, ponieważ wewnętrzny łuk będzie mniejszy. Przesuń kursor z powrotem wzdłuż tego samego toru, jak dla okręgu zewnętrznego. Zmień kierunek łuku za pomocą klawisza <spacja>, jeśli trzeba. Okrąg wewnętrzny ma promień 400 milsów, dlatego obserwuj wartości dx oraz dy w górnym polu na ekranie, aby dodać odcinki łuku w przyrostach 400, 400.

Begin Adding Arc Segments.

Kontynuuj, aż okrąg wewnętrzny zostanie ukończony.

Nietypowe kształty w PCB dzięki Altium Designer - gotowe średnice wewnętrzna i zewnętrzna

Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby ukończyć kształt.

Tworzenie nietypowych kształtów w PCB - dwuwymiarowy toroid Gotowy toroid w dwóch wymiarach

Przejdź do trybu 3D (View/Switch to 3D lub klawisz skrótu 3), aby zobaczyć rezultaty.

Projektowanie toroidów dla trójwymiarowych PCB w Altium Designer - rezultat

Nawet bez dostępu do bardziej skomplikowanych narzędzi do edycji elementów mechanicznych 3D z łatwością można stworzyć złożone modele 3D podzespołów, korzystając z elastycznych i wydajnych możliwości edycji w systemie Altium Designer. Po pomyślnym utworzeniu toroidu kolejnym krokiem będzie przekształcenie go w model STEP, żeby w razie potrzeby można go było wykorzystać w projektach.  

Chcesz dowiedzieć się więcej o tworzeniu toroidów oraz innych nietypowych brył i przekształcaniu ich w modele STEP? Pobierz bezpłatny dokument, aby dowiedzieć się więcej.

Sprawdź Altium Designer w akcji...

Udoskonalenia edytora filmów 3D

About Author

About Author

Dave od 20 lat jest inżynierem ds. zastosowań w branży EDA. Rozpoczął pracę w 1995 roku w firmie dystrybucyjnej ze Stanów Środkowoatlantyckich, która reprezentowała PADS Software, ViewLogic oraz wielu innych producentów narzędzi EDA. Następnie pracował bezpośrednio w firmie PADS Software, która została przejęta przez firmę Innoveda, a potem przez Mentor Graphics. W 2003 roku wraz z partnerem założyli własną firmę typu value-added reseller (Atlantic EDA Solutions), która reprezentowała kanał PADS firmy Mentor, a później produkty OrCAD i Allegro firmy Cadence. Od 2008 roku Dave pracuje bezpośrednio dla Altium, a jego siedziba mieści się w New Jersey.

Powiązane zasoby

Powiązana dokumentacja techniczna

Powrót do strony głównej
Thank you, you are now subscribed to updates.