Free Trials

Download a free trial to find out which Altium software best suits your needs

How to Buy

Contact your local sales office to get started on improving your design environment

Downloads

Download the latest in PCB design and EDA software

 • PCB DESIGN SOFTWARE
 • Altium Designer

  Complete Environment for Schematic + Layout

 • CircuitStudio

  Entry Level, Professional PCB Design Tool

 • CircuitMaker

  Community Based PCB Design Tool

 • NEXUS

  Agile PCB Design For Teams

 • CLOUD PLATFORM
 • Altium 365

  Connecting PCB Design to the Manufacturing Floor

 • COMPONENT MANAGEMENT
 • Altium Concord Pro

  Complete Solution for Library Management

 • Octopart

  Extensive, Easy-to-Use Component Database

 • PRODUCT EXTENSIONS
 • PDN Analyzer

  Natural and Effortless Power Distribution Network Analysis

 • See All Extensions
 • EMBEDDED
 • TASKING

  World-Renowned Technology for Embedded Systems Development

 • TRAININGS
 • Live Courses

  Learn best practices with instructional training available worldwide

 • On-Demand Courses

  Gain comprehensive knowledge without leaving your home or office

 • ONLINE VIEWER
 • Altium 365 Viewer

  View & Share electronic designs in your browser

 • Altium Designer 20

  The most powerful, modern and easy-to-use PCB design tool for professional use

  ALTIUMLIVE

  Annual PCB Design Summit

  • Forum

   Where Altium users and enthusiasts can interact with each other

  • Blog

   Our blog about things that interest us and hopefully you too

  • Ideas

   Submit ideas and vote for new features you want in Altium tools

  • Bug Crunch

   Help make the software better by submitting bugs and voting on what's important

  • Wall

   A stream of events on AltiumLive you follow by participating in or subscribing to

  • Beta Program

   Information about participating in our Beta program and getting early access to Altium tools

  All Resources

  Explore the latest content from blog posts to social media and technical white papers gathered together for your convenience

  Downloads

  Take a look at what download options are available to best suit your needs

  How to Buy

  Contact your local sales office to get started improving your design environment

  • Training & Events

   View the schedule and register for training events all around the world and online

  • Design Content

   Browse our vast library of free design content including components, templates and reference designs

  • Webinars

   Attend a live webinar online or get instant access to our on demand series of webinars

  • Support

   Get your questions answered with our variety of direct support and self-service options

  • Technical Papers

   Stay up to date with the latest technology and industry trends with our complete collection of technical white papers.

  Projektowanie wiązek przewodów dla PCB w CAD: Część 1

  Sainesh Solanki
  |  February 21, 2017

  Obowiązek przygotowania komputerowych rysunków wiązek przewodów często spada na zespół projektantów elektronicznych, ale dla wielu stosowanie bardzo drogiego specjalnego oprogramowania do projektowania okablowania jest po prostu poza zasięgiem i stanowi przesadę. Rozwiązanie? Użycie edytora schematów! 

  Większość inżynierów elektroników pracuje nad produktami, w których projekty płytek drukowanych muszą być połączone wiązkami przewodów. Być może zauważyliście, że niektóre narzędzia specjalne, które skupiają się głównie na projektowaniu wiązek przewodów, choć są wydajne, to jednak pozostają dość drogie i wykraczają poza zakres zwykłego projektowania przewodów. Te narzędzia są skierowane głównie do branży motoryzacyjnej, HVAC i lotniczej. Trzeba więc zadać sobie pytanie, co jest najlepszą alternatywą? Odpowiedź jest prosta i mamy ją przed nosem: trzeba wykorzystać swój system ECAD do stworzenia wiązki przewodów!

  Pracując z systemem Altium Designer®, korzystam ze wszystkich możliwości tego narzędzia: mogę utworzyć schemat i układ płytki drukowanej, mogę na różne sposoby zarządzać bibliotekami i mogę kontrolować źródła dokumentów dzięki funkcji Version Control. Ale często przychodzą mi do głowy inne pytania:

  • Co zrobić, żeby utworzyć projekt, który będzie określał, jakie mają być połączenia ścieżek przez przewód?
  • Jak można w automatyczny sposób prześledzić, dokąd trafiają sygnały przez wyznaczony przewód — i jak może mi pomóc oprogramowanie do projektowania i dokumentacja?
  • Jak można szybko i skutecznie generować szczegółowe rysunki wiązek przewodów dla działu produkcji? 

  Odpowiedź: mogę użyć edytora schematów Altium! Można generować bardzo szczegółowe rysunki przewodów i wiązek przewodów za pomocą importowanych plików DXF/DWG. Można np. importować mechaniczne rysunki złączy lub zacisków, które będą potrzebne do montażu. Dzięki temu podczas przygotowywania przewodu monter będzie dysponował wiernym rysunkiem, do którego może się odwoływać. Poniżej pokazano przykład takiego rysunku przewodu:

  Rys. 1. Przykładowy rysunek wiązki przewodów dla PCB

  Jako przykład (patrz rys. 1) mamy tu mechaniczny rysunek przewodu o wyskalowanej długości ze złączami 1:1 na obu końcach. Poniżej rysunku mechanicznego znajduje się schemat tego przewodu, w którym zastosowano symbole złączy połączonych przewodami. Na schemacie widać, że każde połączenie jest powiązane z etykietą listy połączeń. Bąbelki ze strzałkami (uwagi lidera) reprezentują pozycję, do której można się odwołać w zestawieniu materiałowym BOM. Po wpisaniu uwag montażowych można wysłać gotowy rysunek do działu montażu, który przygotuje przewód.

  Na podstawie własnego doświadczenia i we współpracy z innymi kolegami z firmy opracowaliśmy niezawodną i wydajną metodę dotyczącą komponentów projektowych przewodów w edytorze schematów Altium, która zaspokaja te potrzeby. W tej serii blogów chcę podzielić się następującą wiedzą:

  1. Jak generować komponenty jako budulce wiązki przewodów.
  2. Jak korzystać z komponentów, aby generować kompletne i dobrze narysowane wiązki przewodów.
  3. Jak przygotować i sfinalizować rysunek przewodu, aby utworzyć własne etykiety i wygenerować dokumentację, która zostanie przekazana wytwórcy wiązki przewodów. 

  Pierwszy etap dotyczy tego, jak umieścić komponent w sposób pokazany na schemacie połączeń. Prosta odpowiedź to utworzyć komponent wieloczęściowy. Będzie on obejmować przewody, złącza, zaciski oraz inne rysunki mechaniczne wraz z symbolem dla schematu elektrycznego. Zostanie to dalej omówione w kolejnej odsłonie (część 2) serii blogu o wiązkach przewodów.  

  Sprawdź Altium w akcji...

  About Author

  About Author

  Biography

  most recent articles

  Back to Home