See What’s Coming Soon to Altium Designer 24

Setting the new standard in electronics design.

Projektowanie wiązek przewodów dla PCB w CAD: Część 1

Utworzono: February 21, 2017
Zaktualizowano: December 28, 2020

Obowiązek przygotowania komputerowych rysunków wiązek przewodów często spada na zespół projektantów elektronicznych, ale dla wielu stosowanie bardzo drogiego specjalnego oprogramowania do projektowania okablowania jest po prostu poza zasięgiem i stanowi przesadę. Rozwiązanie? Użycie edytora schematów! 

Większość inżynierów elektroników pracuje nad produktami, w których projekty płytek drukowanych muszą być połączone wiązkami przewodów. Być może zauważyliście, że niektóre narzędzia specjalne, które skupiają się głównie na projektowaniu wiązek przewodów, choć są wydajne, to jednak pozostają dość drogie i wykraczają poza zakres zwykłego projektowania przewodów. Te narzędzia są skierowane głównie do branży motoryzacyjnej, HVAC i lotniczej. Trzeba więc zadać sobie pytanie, co jest najlepszą alternatywą? Odpowiedź jest prosta i mamy ją przed nosem: trzeba wykorzystać swój system ECAD do stworzenia wiązki przewodów!

Pracując z systemem Altium Designer®, korzystam ze wszystkich możliwości tego narzędzia: mogę utworzyć schemat i układ płytki drukowanej, mogę na różne sposoby zarządzać bibliotekami i mogę kontrolować źródła dokumentów dzięki funkcji Version Control. Ale często przychodzą mi do głowy inne pytania:

  • Co zrobić, żeby utworzyć projekt, który będzie określał, jakie mają być połączenia ścieżek przez przewód?
  • Jak można w automatyczny sposób prześledzić, dokąd trafiają sygnały przez wyznaczony przewód — i jak może mi pomóc oprogramowanie do projektowania i dokumentacja?
  • Jak można szybko i skutecznie generować szczegółowe rysunki wiązek przewodów dla działu produkcji? 

Odpowiedź: mogę użyć edytora schematów Altium! Można generować bardzo szczegółowe rysunki przewodów i wiązek przewodów za pomocą importowanych plików DXF/DWG. Można np. importować mechaniczne rysunki złączy lub zacisków, które będą potrzebne do montażu. Dzięki temu podczas przygotowywania przewodu monter będzie dysponował wiernym rysunkiem, do którego może się odwoływać. Poniżej pokazano przykład takiego rysunku przewodu:

Rys. 1. Przykładowy rysunek wiązki przewodów dla PCB

Jako przykład (patrz rys. 1) mamy tu mechaniczny rysunek przewodu o wyskalowanej długości ze złączami 1:1 na obu końcach. Poniżej rysunku mechanicznego znajduje się schemat tego przewodu, w którym zastosowano symbole złączy połączonych przewodami. Na schemacie widać, że każde połączenie jest powiązane z etykietą listy połączeń. Bąbelki ze strzałkami (uwagi lidera) reprezentują pozycję, do której można się odwołać w zestawieniu materiałowym BOM. Po wpisaniu uwag montażowych można wysłać gotowy rysunek do działu montażu, który przygotuje przewód.

Na podstawie własnego doświadczenia i we współpracy z innymi kolegami z firmy opracowaliśmy niezawodną i wydajną metodę dotyczącą komponentów projektowych przewodów w edytorze schematów Altium, która zaspokaja te potrzeby. W tej serii blogów chcę podzielić się następującą wiedzą:

  1. Jak generować komponenty jako budulce wiązki przewodów.
  2. Jak korzystać z komponentów, aby generować kompletne i dobrze narysowane wiązki przewodów.
  3. Jak przygotować i sfinalizować rysunek przewodu, aby utworzyć własne etykiety i wygenerować dokumentację, która zostanie przekazana wytwórcy wiązki przewodów. 

Pierwszy etap dotyczy tego, jak umieścić komponent w sposób pokazany na schemacie połączeń. Prosta odpowiedź to utworzyć komponent wieloczęściowy. Będzie on obejmować przewody, złącza, zaciski oraz inne rysunki mechaniczne wraz z symbolem dla schematu elektrycznego. Zostanie to dalej omówione w kolejnej odsłonie (część 2) serii blogu o wiązkach przewodów.  

Sprawdź Altium w akcji...

Powiązane zasoby

Powiązana dokumentacja techniczna

Powrót do strony głównej
Thank you, you are now subscribed to updates.