Projekty Altium Designer

Zarządzanie cyklem życia produktu i projektowania PCB są ściśle powiązane. Firmy, które wdrażają ciągłe innowacje muszą stale doskonalić swoje projekty jako nowa technologia staje się dostępna. Ostatecznie produkt staną się przestarzałe i wymagają większych zmian, a nawet zupełnie nową architekturę. oprogramowanie PLM może rozwiązać oba te problemy na raz poprzez zapewnienie widoczności łańcucha dostaw i starzenie. Kiedy to rozwiązanie zintegrowane z oprogramowania do projektowania PCB, można od razu zidentyfikować wkrótce być nieaktualne technologii w płytce drukowanej i planu redesigns lub nowych produktów wcześnie. Przejrzyj nasze zasoby na integrację PLM.

Sorry.

This content is currently available in English only. See the English section.