Enterprise-level Electronics Design

Lowered Costs, Accelerated Design Time, Improved Quality at Scale

PLM Integration

Optimize your existing PLM investment by connecting into your electronic design.

Connected Teams. Integrated Tools. Better Product Design.

Transform electronic product development with Altium Enterprise Solutions

Projekty Altium Designer

Zarządzanie cyklem życia produktu i projektowania PCB są ściśle powiązane. Firmy, które wdrażają ciągłe innowacje muszą stale doskonalić swoje projekty jako nowa technologia staje się dostępna. Ostatecznie produkt staną się przestarzałe i wymagają większych zmian, a nawet zupełnie nową architekturę. oprogramowanie PLM może rozwiązać oba te problemy na raz poprzez zapewnienie widoczności łańcucha dostaw i starzenie. Kiedy to rozwiązanie zintegrowane z oprogramowania do projektowania PCB, można od razu zidentyfikować wkrótce być nieaktualne technologii w płytce drukowanej i planu redesigns lub nowych produktów wcześnie. Przejrzyj nasze zasoby na integrację PLM.

Sorry.

This content is currently available in English only. See the English section.