Przygotuj swój system zarządzania danymi projektowymi PCB na sukces.

John Watson
|  Utworzono: May 27, 2019  |  Zaktualizowano: October 19, 2020

Jedne z moich ulubionych cytatów z Ziga Ziglara brzmi następująco: „Sukces oznacza dokładanie wszelkich możliwych starań przy wykorzystaniu posiadanych środków. Sukces to robienie, a nie zdobywanie; podejmowanie prób, a nie triumf. Sukces to standard osobisty, sięganie po to, co w nas najlepsze, stawanie się wszystkim tym, czym możemy być”.

Podoba mi się to — dokładanie wszelkich możliwych starań przy wykorzystaniu posiadanych środków. Dodałbym również, że żeby odnieść sukces w czymkolwiek, potrzebne są realistyczne oczekiwania oraz precyzyjne zrozumienie znaczenia sukcesu, które dla każdego z nas może być inne.

W tym blogu przyjrzymy się, co oznacza sukces w zarządzaniu danymi projektowymi PCB. Ze względu na ciągłe, dynamiczne zmiany informacji, biblioteka staje się żywym organizmem. Potem zobaczymy, jaka jest podstawa dla systemów danych, żeby można było operować przy najmniejszym możliwym ryzyku.

W drugiej części przyjrzymy się bardziej szczegółowo, co obejmuje zasada S.M.A.R.T. dla każdego systemu zarządzania PCB i jak jej wdrożenie zapewnia nam sukces.

Co oznacza sukces w zarządzaniu danymi projektowymi PCB?

Uważam, że termin „sukces” w odniesieniu do zarządzania danymi PCB jest wieloaspektowy. Gdy po raz pierwszy uruchomiłem nasz system zarządzania PCB, szybko się przekonałem, jak olbrzymie było to przedsięwzięcie. Nie ma linii wyznaczające koniec. Projekty dotyczące bibliotek i zarządzania danymi PCB nie są typowe. Typowy projekt to taki, który od początku ma jasno określony zakres oraz cel i kończy się po osiągnięciu tego celu. Jeśli to, co zaprojektowaliśmy, działa, projekt uznaje się za pomyślny. Inaczej rzecz się ma z zarządzaniem danymi PCB, które obejmuje coś, co uznałbym za warunkowe poziomy sukcesu. Omówimy to bardziej szczegółowo dalej.

Informacje statyczne a informacje dynamiczne

Głównym powodem mówienia o „warunkowym sukcesie” w naszym systemie danych jest sama natura danych. Dane w naszym systemie dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza z nich to dane statyczne, czyli takie, które w ogóle się nie zmieniają. Przykłady danych statycznych mogą obejmować producenta, numer części, symbol dla schematu elektrycznego i model 3D.

Druga kategoria to dane dynamiczne — informacje, które się zmieniają lub ciągle ewoluują. Dane dynamiczne to np. dostawca, cena, dostępna ilość, a czasami nawet informacje parametryczne.

Ponieważ informacje dynamiczne się zmieniają, komponenty trzeba regularnie aktualizować. To właśnie czyni system zarządzania danymi PCB żywym organizmem. Jeśli informacje dynamiczne w systemie zarządzania danymi PCB nie będą aktualne, dane staną się nieistotne i bezużyteczne dla projektanta PCB. Do opisania tego stanu biblioteki stosuje się termin „przeterminowana”.

Jaki powinien być początkowy zakres i cel systemu zarządzania danymi PCB?

Jeśli prawdą jest, że komponenty ciągle się zmieniają, to jaką powinniśmy mieć podstawę dla naszego systemu zarządzania danymi? Akceptujemy fakt, że pewne dane zmienią się w jakimś momencie. Jednak dbając o zachowanie minimalnych standardów, można opracować projekt PCB przy najmniejszym możliwym ryzyku. Dwa standardy, jakie muszą zostać wdrożone, to minimalne wymogi dotyczące komponentów oraz proces weryfikacji.

Minimalne wymogi dotyczące komponentów

Nowo utworzone komponenty muszą spełniać szereg wymogów. Jeśli na przykład typowy symbol dla schematu elektrycznego wymaga określonych pozycji, to powinny one obejmować połączenia styków, numer styku, nazwę styku, schematyczną obudowę, domyślny znacznik odwołania, nazwę części i opis. Od strony footprinta (decala) powinny to być m.in. pady, informacje o zespole, sitodruk, umiejscowienie i model 3D. Wtedy można skonstruować pełny komponent z nazwą/opisem określonej części, informacjami parametrycznymi, informacjami sourcingowymi, modelami symboli dla schematu elektrycznego, footprintem, a czasem również modelem symulacyjnym.

Proces weryfikacji

Drugim standardem jest proces weryfikacji, który omówimy bardziej szczegółowo w drugiej części niniejszego bloga.

Mamy wytyczone podstawy tego, co musi zawierać komponent, a także dokument referencyjny w celu zweryfikowania, czy ta informacja znajduje się na arkuszu danych.

Powszechną praktyką jest poddawanie komponentów kwarantannie do czasu, aż przejdą one proces weryfikacji. W ten sposób zapobiega się przenikaniu problemów do projektu PCB, a zwłaszcza do wytwórcy PCB.

Zakres i początkowy cel systemu zarządzania danymi PCB to tworzenie komponentów z minimalną liczbą wymaganych pozycji. W drugiej kolejności mamy weryfikowanie dokładności tych komponentów w porównaniu do arkusza danych — obejmuje to aktualizowanie określonych informacji (dynamicznych) w miarę upływu czasu. Jednakże w tym momencie mamy już solidny i efektywny system zarządzania danymi.

Wnioski

Mamy już realistyczne oczekiwania dotyczące sukcesu systemu zarządzania danymi PCB. Możemy, jak to ujął Zig Ziglar, dokładać „wszelkich możliwych starań przy wykorzystaniu posiadanych środków”. Zaczynamy od solidnego fundamentu, na którym możemy budować. Co najważniejsze — przetrwa on bez względu na wszystko.

W drugiej części zobaczymy konkretnie, jak konstruować system zarządzania danymi w oparciu o zasadę S.M.A.R.T. Chociaż poszczególne systemy różnią się specyficznymi szczegółami, podlegają one tym samym zasadom ogólnym.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak Altium Designer może Ci pomóc zarządzać danymi PCB? Porozmawiaj z ekspertem Altium i dowiedz się więcej o podejmowaniu decyzji sourcingowych z łatwością i przekonaniem.

About Author

About Author

Działając w branży elektronicznej od niemal 40 lat, w tym 20 lat na polu projektowania PCB, John należy do czołówki specjalistów w branży obwodów drukowanych jako projektant/inżynier, a ostatnio także trener i mentor. Jego działalność skupia się głównie na polu produkcji, ale rozciąga się również na kilka aren usług w zakresie PCB. Jest weteranem i z dumą służył w armii na polu wywiadu wojskowego. John ma certyfikat CID. Obecnie stara się o certyfikat CID+ dla zaawansowanych. Teraz jako Senior PCB Engineer w Legrand Inc. kieruje pracami projektantów i inżynierów PCB w różnych oddziałach w USA i Chinach.

Powiązane zasoby

Powiązana dokumentacja techniczna

Powrót do strony głównej
Thank you, you are now subscribed to updates.