Podświetlenie sieci w Altium Designer w celu uproszczenia schematów PCB

Utworzono: March 23, 2018
Zaktualizowano: November 12, 2020
Podświetlenie sieci w Altium Designer w celu uproszczenia schematów PCB

 

Uproszczenie schematów PCB jest możliwe - zaoszczędź sobie pracy!

Bez względu na to, ile płytek PCB projektuję, zawsze muszę regularnie przeglądać ścieżki sieciowe na schematach i wykonywać trasowanie na płytkach PCB. Ich złożoność przypomina mi labirynt, w którym tylko jedna droga jest właściwa dla konkretnej sieci. Niezbędne jest, aby wszystkie połączenia były dokładne. Popełnione na tym etapie błędy na pewno wrócą do Ciebie w późniejszym czasie ze wzmożoną mocą, aby prześladować Cię pod postacią wydłużonego czasu produkcji płytek PCB ze względu na zmiany w projekcie lub dodatkowych kosztów, jeśli płytki będą musiały zostać przerobione.

Najlepszym sposobem na zapewnienie dokładności sieci jest odizolowanie jej, co umożliwia wizualne zweryfikowanie i edycję każdego połączenia w razie potrzeby. Tworzenie i edytowanie schematów oraz układów PCB bez solidnego narzędzia do projektowania może być nieco trudne i czasochłonne. Z drugiej strony, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do projektowania płytki PCB, jego funkcjonalności oraz możliwościom, cały proces może zostać bardzo uproszczony, a czas potrzebny do wygenerowania plików projektowych – znacznie skrócony.

Altium Designer to solidne i zunifikowane środowisko projektowe do tworzenia schematów i płytek PCB. Oprogramowanie ma na celu uproszczenie schematów PCB w taki sposób, aby najtrudniejszą część procesu projektowania stanowił aspekt kreatywny, będący indywidualną kwestią każdego projektanta. Jedną z funkcjonalności ułatwiających osiągnięcie tego celu jest możliwość dokładnej izolacji i oceny poszczególnych sieci. Podświetlenie sieci może pomóc uprościć Twój schemat i projekt PCB.

Podświetlenie sieci w Altium w celu uproszczenia schematów PCB

Chociaż schemat nie zapewnia układu, który będzie obecny na wyprodukowanej przez Ciebie płycie, istotne jest, aby był on dokładny i kompletny.  Z pominięciem niewielu przypadków, takich jak dodawanie komponentu do poprzedniego projektu lub bardzo prosty układ, tworzenie projektu płytki PCB zwykle rozpoczyna się od schematu. Dzięki temu możliwe jest zdefiniowanie wszystkich komponentów i stworzenie własnych sieci, jak zostało to przedstawione na obwodzie pętli synchronizacji fazy (PLL) poniżej.

Schematic example without highlighted nets

Projektowanie płytki PCB na przykładzie. Schemat bez podświetlenia sieci

Ten obwód został dobrze rozplanowany, a ścieżki sieciowe na standardowym ekranie są dobrze widoczne. Nie jesteśmy jednak w stanie wyraźnie zobaczyć, czy wszystkie kondensatory w baterii na górze są odpowiednio podłączone do sieci, ponieważ nie możemy rozpoznać węzłów. Jednym ze sposobów na weryfikację tego jest przybliżenie i powiększenie obrazu. Jest to opcja, którą możesz czasami wykorzystać, aby wyświetlać całą sieć w powiększeniu.

Jeśli tego nie zrobisz, nie możesz mieć pewności co do tego, które piny na układzie scalonym są podłączone do sieci. Inną opcją jest wybór i podświetlenie siatki, zachowując ten sam widok. Pozwala to na jednoczesne sprawdzenie połączeń układu scalonego i kondensatorów, jak pokazano poniżej.

 Schematic example with highlighted nets

Projektowanie płytki PCB na przykładzie. Przykładowy schemat z podświetlanymi sieciami

Ten widok obejmuje potrzebne informacje i cały obwód. Co więcej, informacje o właściwościach sieci lub samego przewodu są dostępne w panelu po prawej stronie. Jest to prosty i łatwy sposób weryfikacji sieci i jej połączeń.

Podświetlenie sieci to też uproszczenie projektu PCB

Obecnie większość płytek PCB składa się z gęsto ułożonych elementów na niewielkim obszarze. Najczęściej te płytki zawierają SMD i wiele warstw sygnałowych, jak pokazano na przykładzie poniżej. Na szczęście, Altium Designer ułatwia pracę, oferując podświetlenie sieci, nawet jeśli rozciągają się one na wiele warstw.

PCB example without highlighted nets

Projektowanie płytki PCB. Przykład płytki PCB bez podświetlenia sieci

W panelu edycji płytki PCB dostępnego po kliknięciu karty Panels (Panele) w prawym dolnym rogu okna możesz podświetlić jedną lub kilka sieci. Daje Ci to możliwość jednoczesnego sprawdzania grup sieci w razie potrzeby.

Zamiast przechodzić przez zakładkę Panels, możesz skorzystać z opcji umożliwiającej podświetlenie sieci poprzez najechanie na nie kursorem.Tę opcję skonfigurujesz za pomocą Board Insight Display dostępnego w menu Preferences (Preferencje) pod opcjami PCB Editor. Za pomocą tego zestawu opcji możesz szybko przejść z sieci do połączeń weryfikujących sieć jedynie za pomocą poruszania myszą.

Upewnienie się podczas projektowania płytki PCB, że tworzony projekt, schemat i układ płytki PCB są prawidłowo połączone, ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o pomyślne wykonanie i montaż PCB. Wysłanie projektu z nieprawidłowo poprowadzonymi lub połączonymi sieciami może negatywnie wpłynąć na rozwój Twojego produktu. Wydłużony czas realizacji i dodatkowe koszty to tylko dwie konsekwencje, z jakimi prawdopodobnie się spotkasz. Podświetlenie sieci może pomóc Ci ich uniknąć.

PCB example with highlighted nets

Uproszczenie projektu PCB. Przykład PCB z podświetleniem sieci

Altium Designer posiada wiele opcji, które umożliwiają wykorzystanie tej możliwości w celu uproszczenia schematów PCB, w tym weryfikacji połączeń i ścieżek obwodów oraz upewnienie się, że projekt, który zamierzasz wysłać do producenta, dokładnie odzwierciedla płytkę PCB, jaka powinna zostać stworzona.

Chociaż Altium Designer jest rozbudowanym oprogramowaniem z zaawansowanymi funkcjami, projektowanie płytek PCB może być proste i łatwe. Zunifikowane środowisko projektowania i olbrzymie możliwości programu zapewniają dostęp do wielu narzędzi ułatwiających projektowanie. Na przykład: analizator sieci dystrybucji energii, PDNA, umożliwia przetestowanie sieci zbiorowo lub indywidualnie podczas projektowania. Jeśli wystąpi konieczność wprowadzenia zmiany, możesz łatwo ją zastosować zarówno w schemacie, jak i na płytce PCB. Co więcej, podświetlenie sieci na schematach i szkicach Twojej płytki PCB sprawiają, że wdrażanie zmian w projekcie staje się szybkie i proste.

Aby uzyskać więcej informacji na temat podświetlenia sieci w swoich schematach i projektach płytek PCB, skontaktuj się z ekspertem Altium w projektowaniu PCB.

Powiązane zasoby

Powiązana dokumentacja techniczna

Powrót do strony głównej
Thank you, you are now subscribed to updates.