Free Trials

Download a free trial to find out which Altium software best suits your needs

How to Buy

Contact your local sales office to get started on improving your design environment

Downloads

Download the latest in PCB design and EDA software

 • PCB DESIGN SOFTWARE
 • Altium Designer

  Complete Environment for Schematic + Layout

 • CircuitStudio

  Entry Level, Professional PCB Design Tool

 • CircuitMaker

  Community Based PCB Design Tool

 • NEXUS

  Agile PCB Design For Teams

 • CLOUD PLATFORM
 • Altium 365

  Connecting PCB Design to the Manufacturing Floor

 • COMPONENT MANAGEMENT
 • Altium Concord Pro

  Complete Solution for Library Management

 • Octopart

  Extensive, Easy-to-Use Component Database

 • PRODUCT EXTENSIONS
 • PDN Analyzer

  Natural and Effortless Power Distribution Network Analysis

 • See All Extensions
 • EMBEDDED
 • TASKING

  World-Renowned Technology for Embedded Systems Development

 • TRAININGS
 • Live Courses

  Learn best practices with instructional training available worldwide

 • On-Demand Courses

  Gain comprehensive knowledge without leaving your home or office

 • ONLINE VIEWER
 • Altium 365 Viewer

  View & Share electronic designs in your browser

 • Altium Designer 20

  The most powerful, modern and easy-to-use PCB design tool for professional use

  ALTIUMLIVE

  Annual PCB Design Summit

  • Forum

   Where Altium users and enthusiasts can interact with each other

  • Blog

   Our blog about things that interest us and hopefully you too

  • Ideas

   Submit ideas and vote for new features you want in Altium tools

  • Bug Crunch

   Help make the software better by submitting bugs and voting on what's important

  • Wall

   A stream of events on AltiumLive you follow by participating in or subscribing to

  • Beta Program

   Information about participating in our Beta program and getting early access to Altium tools

  All Resources

  Explore the latest content from blog posts to social media and technical white papers gathered together for your convenience

  Downloads

  Take a look at what download options are available to best suit your needs

  How to Buy

  Contact your local sales office to get started improving your design environment

  • Training & Events

   View the schedule and register for training events all around the world and online

  • Design Content

   Browse our vast library of free design content including components, templates and reference designs

  • Webinars

   Attend a live webinar online or get instant access to our on demand series of webinars

  • Support

   Get your questions answered with our variety of direct support and self-service options

  • Technical Papers

   Stay up to date with the latest technology and industry trends with our complete collection of technical white papers.

  Podświetlenie sieci w Altium Designer w celu uproszczenia schematów PCB

  Altium Designer
  |  March 23, 2018
  Podświetlenie sieci w Altium Designer w celu uproszczenia schematów PCB

   

  Uproszczenie schematów PCB jest możliwe - zaoszczędź sobie pracy!

  Bez względu na to, ile płytek PCB projektuję, zawsze muszę regularnie przeglądać ścieżki sieciowe na schematach i wykonywać trasowanie na płytkach PCB. Ich złożoność przypomina mi labirynt, w którym tylko jedna droga jest właściwa dla konkretnej sieci. Niezbędne jest, aby wszystkie połączenia były dokładne. Popełnione na tym etapie błędy na pewno wrócą do Ciebie w późniejszym czasie ze wzmożoną mocą, aby prześladować Cię pod postacią wydłużonego czasu produkcji płytek PCB ze względu na zmiany w projekcie lub dodatkowych kosztów, jeśli płytki będą musiały zostać przerobione.

  Najlepszym sposobem na zapewnienie dokładności sieci jest odizolowanie jej, co umożliwia wizualne zweryfikowanie i edycję każdego połączenia w razie potrzeby. Tworzenie i edytowanie schematów oraz układów PCB bez solidnego narzędzia do projektowania może być nieco trudne i czasochłonne. Z drugiej strony, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do projektowania płytki PCB, jego funkcjonalności oraz możliwościom, cały proces może zostać bardzo uproszczony, a czas potrzebny do wygenerowania plików projektowych – znacznie skrócony.

  Altium Designer to solidne i zunifikowane środowisko projektowe do tworzenia schematów i płytek PCB. Oprogramowanie ma na celu uproszczenie schematów PCB w taki sposób, aby najtrudniejszą część procesu projektowania stanowił aspekt kreatywny, będący indywidualną kwestią każdego projektanta. Jedną z funkcjonalności ułatwiających osiągnięcie tego celu jest możliwość dokładnej izolacji i oceny poszczególnych sieci. Podświetlenie sieci może pomóc uprościć Twój schemat i projekt PCB.

  Podświetlenie sieci w Altium w celu uproszczenia schematów PCB

  Chociaż schemat nie zapewnia układu, który będzie obecny na wyprodukowanej przez Ciebie płycie, istotne jest, aby był on dokładny i kompletny.  Z pominięciem niewielu przypadków, takich jak dodawanie komponentu do poprzedniego projektu lub bardzo prosty układ, tworzenie projektu płytki PCB zwykle rozpoczyna się od schematu. Dzięki temu możliwe jest zdefiniowanie wszystkich komponentów i stworzenie własnych sieci, jak zostało to przedstawione na obwodzie pętli synchronizacji fazy (PLL) poniżej.

  Schematic example without highlighted nets

  Projektowanie płytki PCB na przykładzie. Schemat bez podświetlenia sieci

  Ten obwód został dobrze rozplanowany, a ścieżki sieciowe na standardowym ekranie są dobrze widoczne. Nie jesteśmy jednak w stanie wyraźnie zobaczyć, czy wszystkie kondensatory w baterii na górze są odpowiednio podłączone do sieci, ponieważ nie możemy rozpoznać węzłów. Jednym ze sposobów na weryfikację tego jest przybliżenie i powiększenie obrazu. Jest to opcja, którą możesz czasami wykorzystać, aby wyświetlać całą sieć w powiększeniu.

  Jeśli tego nie zrobisz, nie możesz mieć pewności co do tego, które piny na układzie scalonym są podłączone do sieci. Inną opcją jest wybór i podświetlenie siatki, zachowując ten sam widok. Pozwala to na jednoczesne sprawdzenie połączeń układu scalonego i kondensatorów, jak pokazano poniżej.

   Schematic example with highlighted nets

  Projektowanie płytki PCB na przykładzie. Przykładowy schemat z podświetlanymi sieciami

  Ten widok obejmuje potrzebne informacje i cały obwód. Co więcej, informacje o właściwościach sieci lub samego przewodu są dostępne w panelu po prawej stronie. Jest to prosty i łatwy sposób weryfikacji sieci i jej połączeń.

  Podświetlenie sieci to też uproszczenie projektu PCB

  Obecnie większość płytek PCB składa się z gęsto ułożonych elementów na niewielkim obszarze. Najczęściej te płytki zawierają SMD i wiele warstw sygnałowych, jak pokazano na przykładzie poniżej. Na szczęście, Altium Designer ułatwia pracę, oferując podświetlenie sieci, nawet jeśli rozciągają się one na wiele warstw.

  PCB example without highlighted nets

  Projektowanie płytki PCB. Przykład płytki PCB bez podświetlenia sieci

  W panelu edycji płytki PCB dostępnego po kliknięciu karty Panels (Panele) w prawym dolnym rogu okna możesz podświetlić jedną lub kilka sieci. Daje Ci to możliwość jednoczesnego sprawdzania grup sieci w razie potrzeby.

  Zamiast przechodzić przez zakładkę Panels, możesz skorzystać z opcji umożliwiającej podświetlenie sieci poprzez najechanie na nie kursorem.Tę opcję skonfigurujesz za pomocą Board Insight Display dostępnego w menu Preferences (Preferencje) pod opcjami PCB Editor. Za pomocą tego zestawu opcji możesz szybko przejść z sieci do połączeń weryfikujących sieć jedynie za pomocą poruszania myszą.

  Upewnienie się podczas projektowania płytki PCB, że tworzony projekt, schemat i układ płytki PCB są prawidłowo połączone, ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o pomyślne wykonanie i montaż PCB. Wysłanie projektu z nieprawidłowo poprowadzonymi lub połączonymi sieciami może negatywnie wpłynąć na rozwój Twojego produktu. Wydłużony czas realizacji i dodatkowe koszty to tylko dwie konsekwencje, z jakimi prawdopodobnie się spotkasz. Podświetlenie sieci może pomóc Ci ich uniknąć.

  PCB example with highlighted nets

  Uproszczenie projektu PCB. Przykład PCB z podświetleniem sieci

  Altium Designer posiada wiele opcji, które umożliwiają wykorzystanie tej możliwości w celu uproszczenia schematów PCB, w tym weryfikacji połączeń i ścieżek obwodów oraz upewnienie się, że projekt, który zamierzasz wysłać do producenta, dokładnie odzwierciedla płytkę PCB, jaka powinna zostać stworzona.

  Chociaż Altium Designer jest rozbudowanym oprogramowaniem z zaawansowanymi funkcjami, projektowanie płytek PCB może być proste i łatwe. Zunifikowane środowisko projektowania i olbrzymie możliwości programu zapewniają dostęp do wielu narzędzi ułatwiających projektowanie. Na przykład: analizator sieci dystrybucji energii, PDNA, umożliwia przetestowanie sieci zbiorowo lub indywidualnie podczas projektowania. Jeśli wystąpi konieczność wprowadzenia zmiany, możesz łatwo ją zastosować zarówno w schemacie, jak i na płytce PCB. Co więcej, podświetlenie sieci na schematach i szkicach Twojej płytki PCB sprawiają, że wdrażanie zmian w projekcie staje się szybkie i proste.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat podświetlenia sieci w swoich schematach i projektach płytek PCB, skontaktuj się z ekspertem Altium w projektowaniu PCB.

  About Author

  About Author

  PCB Design Tools for Electronics Design and DFM. Information for EDA Leaders.

  most recent articles

  Back to Home