Jak sprostać wyzwaniom związanym z procedurą weryfikacji projektu inżynieryjnego?

Zachariah Peterson
|  Utworzono: November 16, 2021  |  Zaktualizowano: August 23, 2023
Weryfikacja projektu inżynieryjnego

Jeśli Twoje doświadczenia są podobne do moich, masz już za sobą wiele weryfikacji projektów inżynieryjnych – zarówno w początkowej fazie ich realizacji, jak w końcowej fazie przed produkcją. Weryfikacje projektów inżynieryjnych są przeprowadzane pod różnym kątem, a ponieważ wiele zespołów inżynierskich przyjmuje podejście systemowe do projektowania i produkcji, zespoły projektowe elektroniki będą musiały dokonać weryfikacji w znacznie szerszym zakresie niż tylko dotyczące układu PCB i BOM.

Współczesne wyzwania związane z łańcuchami zaopatrzenia, możliwościami produkcyjnymi, niezawodnością i ograniczeniami mechanicznymi to obszary, z którymi należy się zmierzyć w rzeczywistych projektach. Wielu interesariuszy musi współpracować, aby przejść przez te weryfikacje w możliwie najbardziej efektywny sposób. Najcenniejszym zasobem zespołu jest czas, więc proces weryfikacji projektu inżynieryjnego powinien koncentrować się na szybkości przeprowadzenia, a jednocześnie zachowywać jego kompleksowy charakter i dokładność. Ale jak przeprowadzać weryfikację projektu?

Rodzaje weryfikacji projektów inżynierskich

Skuteczna weryfikacja projektu nie jest wykonywana przez jednego członka zespołu lub tylko przez klienta. Jest to proces współpracy, który obejmuje projektantów, klienta końcowego, kierownictwo, a nawet producenta. Należy traktować to jak proces wzajemnej weryfikacji systemów inżynieryjnych – wiele stron musi wnieść wkład w różne aspekty projektu i udokumentować te wymagane zmiany we wspólnej lokalizacji. Co najważniejsze, wszystkie zaangażowane w ten proces strony powinny mieć wgląd w ten sam zestaw danych w wygodnym interfejsie. Współczesne narzędzia do współpracy dla zespołów zdalnych doskonale nadają się do wdrażania kompleksowego procesu weryfikacji projektu, w którym wszystkie zaangażowane strony mogą zobaczyć dane projektowe i wnieść swój wkład.

Co należy sprawdzić podczas procesu weryfikacji projektu inżynieryjnego? W przypadku zespołu projektantów elektroniki istnieje wiele aspektów każdego projektu, które należy przeanalizować podczas weryfikacji projektu:

  • Kontrola mechaniczna: polega na sprawdzeniu, czy PCBA i wszystkie jego urządzenia peryferyjne zmieszczą się w obudowie. Zespoły projektowe mogą wykorzystać oprogramowanie MCAD, aby upewnić się, że zmontowany produkt będzie dobrze pasować do obudowy.
  • Weryfikacja elektryczna: reguły projektowania w oprogramowaniu PCB doskonale nadają się do sprawdzenia, czy nie powstają błędy w schematach lub układzie, ale na tym kończy się ich działanie. Potrzebna jest dokładna weryfikacja danych projektowych PCB, ponieważ reguły projektowe nie zawsze mogą wychwycić funkcjonalnie niepoprawne wybory projektowe.
  • Weryfikacja pod kątem produkcyjności (DFM): niektórzy projektanci będą prawdopodobnie polegać na producencie wyrobu, aby przeprowadził taką weryfikację, ale powinna ona być również przeprowadzana przez zespół projektowy przed rozpoczęciem produkcji. Jeśli na wczesnym etapie procesu projektowania wszystko zostało poprawnie przygotowane, jest już dostępna lista kontrolna weryfikacji DFM dotycząca danego produktu, którą można przeanalizować podczas weryfikacji projektu.
  • Weryfikacja testów i niezawodności: w przypadku elektroniki o wysokiej niezawodności lub urządzeń, które będą wdrażane w niestandardowych środowiskach, część weryfikacji projektu może wymagać skupienia się na opracowaniu wymagań testowych dotyczących projektu, zapewnieniu spełnienia norm niezawodności lub sprawdzeniu projektu pod kątem innych specjalistycznych norm branżowych.
  • Weryfikacja rozwoju aplikacji: za nowoczesne systemy wbudowane będzie odpowiadać osobny zespół ds. aplikacji, który jest odpowiedzialny za oprogramowanie układowe i tworzenie oprogramowania. Ten zespół normalnie przeprowadzałby własne weryfikacje kodu, ale powinien również przeprowadzić weryfikację sprzętu i schematów.
Proces weryfikacji projektu inżynieryjnego
Proces weryfikacji projektu inżynierskiego.

Niezależnie od tego, czy praca jest prowadzona w biurze serwisowym czy u producenta OEM, prawdopodobnie przeprowadzisz wiele weryfikacji projektu na każdym etapie jego realizacji w celu oceny postępów. Weryfikacje projektowe niekoniecznie są trudne – po prostu stanowią część procesu projektowania sprzętu. Mogą one jednak być czasochłonne i kończyć się długą listą działań, które zwykle wydłużają czas realizacji projektu. Zamiast długich wymian wiadomości e-mail

Idealna weryfikacja projektu inżynieryjnego

Co więc powstrzymuje wszystkich przed skutecznym wykonywaniem tych weryfikacji? Dzisiejsze zespoły inżynierów elektroniki są wielofunkcyjne i multidyscyplinarne, ale można nie odnieść takiego wrażenia, gdy ogląda się ich weryfikacje projektów inżynieryjnych. Oto kilka ważnych, w mojej ocenie, cech idealnej weryfikacji projektu.

Cele są zdefiniowane

Przeprowadzaj weryfikację projektów inżynieryjnych w określonym celu, a nie tylko z obowiązku. Proces weryfikacji projektu inżynieryjnego powinien mieć jasny cel, co oznacza, że przedmiotem tej weryfikacji jest określona część projektu (schematy, układ, mechanika itp.). Nierzadko zdarza się, że w trakcie weryfikacji dochodzi do rozszerzenia zakresu, ale ustalenie celów pomaga w dotrzymaniu założeń projektowych i umożliwia zespołowi skupienie się na istotnych aspektach podczas weryfikacji.

Ktoś prowadzi zwięzłe notatki

Nie jestem w stanie powiedzieć, jak często zdarzało mi się przeprowadzać projekt na żywo w programie Zoom lub Teams, jednocześnie omawiając wymagane zmiany i starając się wszystko śledzić. Tak proste działanie jak wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za sporządzanie notatek pomoże zawęzić zakres prac i zidentyfikować zmiany projektowe oraz uzasadnienie tych zmian. Czasami to właśnie w uzasadnieniu tkwi prawdziwy klucz, a nie w samej zmianie. Śledzenie zmian wszystkich tych informacji umożliwia przygotowanie zwięzłej listy działań, które trzeba wykonać po zakończeniu weryfikacji. 

Najlepsze weryfikacje są przeprowadzane w zdecentralizowany sposób

Zamiast weryfikować projekt z różnymi grupami funkcjonalnymi lub konkretnymi członkami zespołu, należy dopilnować, aby wszyscy ważni pracownicy z każdego istotnego obszaru projektu (MCAD, oprogramowanie układowe itp.) mogli być obecni podczas weryfikacji projektu. Nie polegaj na ludziach, którzy bawią się telefonem, ponieważ stwarza to zbyt duże ryzyko błędnej komunikacji. Zamiast tego sprawdź, czy wszyscy mają dostęp do tych samych danych projektowych i mogą uczestniczyć w weryfikacji projektu.

Zadbaj w przeprowadzenie działań następczych

Łatwo przysłonić ważne zadania nieistotnymi informacjami. Sprawy mogą zostać szybko zapomniane, gdy tylko pracownicy wylogują się z aplikacji Zoom i wrócą do pracy. Oprócz prowadzenia wspólnych notatek dotyczących ważnych zadań projektowych lub zmian wszyscy na koniec procesu weryfikacji powinni uzgodnić przeprowadzenie zaległych działań. Powinny one być wysyłane za pośrednictwem odpowiedniego kanału cyfrowego, najlepiej poczty elektronicznej, a także adnotacji dodawanych bezpośrednio do danych projektowych, jeśli to możliwe.

Dodawaj adnotacje do danych projektowych w czasie rzeczywistym

Oprócz omówienia końcowych działań następczych z członkami zespołu warto dodawać adnotacje podczas weryfikacji do udostępnionych danych projektowych. Dodawanie komentarzy bezpośrednio do projektu to świetny sposób na zagwarantowanie, że wymagane zmiany są precyzyjnie określone i jasno opisane podczas weryfikacji projektu. Jako wariantu minimum należy używać zrzutów ekranu obszarów problematycznych i opatrzyć je adnotacjami, ale najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie komentarzy bezpośrednio w układzie PCB lub schemacie, aby wskazać wymagane modyfikacje projektu.

Proces weryfikacji projektu inżynieryjnego
Łatwo wprowadzaj zmiany wraz z komentarzami bezpośrednio w danych projektowych. Podczas korzystania z platformy Altium 365 wszystkie komentarze do projektu są widoczne dla członków zespołu, którzy mają do niego dostęp.

Kiedy trzeba wykonać proces weryfikacji projektu inżynieryjnego dla projektów przygotowanych w programie Altium Designer®, nie polegaj na przesyłanych wiadomościach e-mail lub wymianie plików. Twój zespół może wszystko udostępniać i współpracować w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy Altium 365. Zespoły projektowe mogą korzystać z platformy Altium 365 do przeprowadzania pełnych przeglądów projektów inżynieryjnych w programie Altium Designer, popularnych aplikacjach MCAD i wielu aplikacjach partnerskich. Każdy program Altium Designer 

Dotychczas przedstawiliśmy tylko skrótową wersję możliwości programu Altium Designer na platformie Altium 365. Rozpocznij darmowy okres próbny programu Altium Designer na platformie Altium 365 już dziś.

About Author

About Author

Zachariah Peterson ma bogate doświadczenie techniczne w środowisku akademickim i przemysłowym. Obecnie prowadzi badania, projekty oraz usługi marketingowe dla firm z branży elektronicznej. Przed rozpoczęciem pracy w przemyśle PCB wykładał na Portland State University i prowadził badania nad teorią laserów losowych, materiałami i stabilnością. Jego doświadczenie w badaniach naukowych obejmuje tematy związane z laserami nanocząsteczkowymi, elektroniczne i optoelektroniczne urządzenia półprzewodnikowe, czujniki środowiskowe i stochastykę. Jego prace zostały opublikowane w kilkunastu recenzowanych czasopismach i materiałach konferencyjnych. Napisał ponad 2000 artykułów technicznych na temat projektowania PCB dla wielu firm. Jest członkiem IEEE Photonics Society, IEEE Electronics Packaging Society, American Physical Society oraz Printed Circuit Engineering Association (PCEA). Wcześniej był członkiem z prawem głosu w Technicznym Komitecie Doradczym INCITS Quantum Computing pracującym nad technicznymi standardami elektroniki kwantowej, a obecnie jest członkiem grupy roboczej IEEE P3186 zajmującej się interfejsem reprezentującym sygnały fotoniczne przy użyciu symulatorów obwodów klasy SPICE.

Powiązane zasoby

Powiązana dokumentacja techniczna

Powrót do strony głównej
Thank you, you are now subscribed to updates.