Zamiana jednosteki PCB: z mm na mil i inne preferencje miar projektów PCB

Created: August 3, 2018
Updated: December 16, 2020

 Image of rulers with both units in switching from MM to mil

Zamiana jednostek miary w projektach PCB

Swego czasu wykorzystywana w ramach płytki PCB jednostka miary zależała od konkretnych miejsc na świecie. Stopniowo zaczęło się to zmieniać, gdy standardową jednostką PCB został system metryczny. Pojawił się jednak pewien problem: wiele starszych arkuszy danych i projektów wciąż wykorzystywało jednostki imperialne. Projektanci musieli przez to uzbroić się w notatnik, kalkulator i aspirynę, aby podołać nieustannej potrzebie przeliczania miar. 

Ku naszej ogromnej uldze, programy CAD zaczęły uwzględniać możliwość przełączania się między jednostkami miary, eliminując tym samym potrzebę konwersji ręcznej. Altium Designer® to doskonały przykład oprogramowania do projektowania płytek PCB, który daje użytkownikowi możliwość łatwej zamiany jednostki miary z mm na mil. Taka elastyczność, wraz z wieloma innymi ustawieniami i preferencjami systemu, pozwala zaoszczędzić dużo czasu i nerwów przy pracy nad projektami PCB. Spójrzmy na niektóre z funkcji oszczędzających czas.

Zamiana jednostek PCB z mm na mil w schemacie

Gdy pierwszy raz otworzysz Altium Designer, zanim nawet przejdziesz do widoku siatki, możesz ustawić preferencje pracy nad schematem. Znajdziesz je, klikając ikonę koła zębatego w prawym górnym roku Altium Designer jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej. Możesz też uzyskać dostęp do tych preferencji, mając otwarty arkusz schematu. W tym celu przejdź do menu rozwijanego „Narzędzia” (Tools) i wybierz „Preferencje” (Preferences).

Screenshot of AD18’s preferences button in switching from MM to mil

Otwieranie okna dialogowego „Preferencje” w Altium Designer celem dokonania zamiany jednostki miary

Okno dialogowe preferencji umożliwia konfigurację różnych interesujących Cię narzędzi w Altium Designer tak, aby zmiany zostały wdrożone już podczas pierwszego ich włączenia. W schemacie możesz skonfigurować praktycznie wszystkie opcje: od szablonów arkuszów po sposób przybliżania widoku na komponenty płytki PCB. Są też dostępne różne ustawienia jednostek miary jak pokazano poniżej.

Screenshot of AD18’s schematic preferences in switching from MM to mil)

Trzy różne obszary, w których możesz ustawić jednostki PCB w preferencjach schematu Altium Designer

Na powyższym zrzucie ekranu możesz zobaczyć trzy różne obszary umożliwiające ustawienie preferencji jednostek PCB dla nowego schematu w Altium. PIerwszy z nich obejmuje główne jednostki schematu, które można znaleźć w ustawieniach „Ogólnych” (General) okna dialogowego. Drugi obszar umożliwia wybór preferencji jednostek dla siatek, a trzeci służy do konfiguracji ustawień jednostek domyślnych prostych obiektów. 

Pracując nad schematem, nIe jesteś jednak ograniczony tylko do jednostek, które zostały ustawione w preferencjach. Możesz z łatwością zmienić jednostki PCB podczas pracy, wykorzystując polecenie „Przełącz jednostki” (Toggle Units) w menu rozwijanym „Widok” (View). Zauważ, że w angielskiej wersji oprogramowania „U” w „Units”, czyli jednostkach, jest podkreślone. Oznacza to, że możesz również użyć tej litery na klawiaturze, aby szybciej przełączać się między jednostkami. W tym przypadku skrót klawiszowy tworzony jest wraz z pierwszą literą menu rozwijanego „Widok” (View) – jak widać, musisz przycisnąć kombinację klawiszy „V” i „U”, aby zmienić jednostkę.

Screenshot of AD18’s schematic toggle units command in switching from MM to mil

Zamiana jednostek miary: polecenie „Przełącz jednostki” (Toggle Units) w menu rozwijanym „Widok” (View)

Zmiana jednostki z mm na mil w układzie

W przypadku układu płytki PCB w Altium rzeczy wyglądają nieco inaczej. W poprzednich wersjach edytora PCB w Altium jednostki zmieniało się w menu „Opcje płytki” (Board Options). Ta funkcja została teraz przeniesiona do panelu właściwości, do którego dostęp uzyskuje się po naciśnięciu przycisku „Panele” (Panels). Trzeba wspomnieć jeszcze o tym, że zamiast jednostek metrycznych (metric) i imperialnych (imperial) Altium odnosi się teraz do jednostek miar jako mm (milimetry) lub mils.

Jeśli chcesz zmienić miary edytora swojej płytki PCB albo musisz przedstawić komponenty lub ścieżki w jednostkach imperialnych, a następnie zlokalizować opcje płytki. Aby zmienić jednostki miary dla płytki, otwórz panel „Właściwości” (Properties) i przewiń go do dołu. Jednostki znajdziesz w sekcji „Inne” (Other) jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej.

Screenshot of AD18’s properties panel in switching from MM to mil

Opcja zamiany jednostek miary w panelu właściwości narzędzia układu Altium

Gdy zmienisz jednostki PCB, lokalizacja i dane siatki wyświetlane w lewym dolnym rogu okna sesji zostaną zaktualizowane. Spójrz na grafikę poniżej. Zobaczysz na niej różnicę w danych po przejściu z jednej jednostki na drugą. Taki podgląd danych można również znaleźć w tym samym miejscu w edytorze schematu.

Screenshot of AD18’s location and grid display in switching from MM to mil

Podgląd zastosowanych jednostek PCB w Altum

Są też inne sposoby zamiany jednostek miary w narzędziu układu Alium. Możesz skorzystać z polecenia „Przełącz jednostki” (Toggle Units) w menu rozwijanym „Widok” (View) zgodnie z grafiką poniżej. Jak w przypadku schematu, możesz też użyć kombinacji klawiszy „V + U”, aby zmienić jednostki. Masz też inną opcję zmiany jednostek w układzie, dostępną za pomocą skrótu klawiszowego „Q”.

Screenshot of AD18’s layout toggle units command in switching from MM to mil

Polecenie „Podgląd” (View) > „Przełącz między jednostkami” (Toggle Units) w narzędziu układu Altium

Są też inne miejsca w Altium, w których możesz dokonać zamiany  jednostek miary. Na przykład, menedżer stosu warstw daje Ci możliwość przełączania między jednostkami używanymi do tworzenia stosów.

Uproszczone regulacje zwiększające produktywność

Poza jednostkami, z którymi pracujesz, Altium oferuje Ci też wiele innych uproszczonych regulacji umożliwiających zmianę środowiska pracy. Masz niesamowitą kontrolę nad używanymi siatkami, zarówno jeśli chodzi o ich konfigurację, jak i przełączanie się między nimi. W układzie możesz kontrolować wyświetlanie swoich warstw i przełączać się nimi za pomocą panelu „Konfiguracja widoku”, do której dostęp z łatwością można uzyskać poprzez skrót klawiszowy z małą literą „l”. Jeśli chcesz przejść z widoku 2D do 3D, użyj menu rozwijanego „Widok” (View) jak pokazano poniżej lub po prostu wykorzystaj skrót klawiszowy „V” + „2” lub „3’’.

Screenshot of AD18’s layout 2D and 3D commands in switching from MM to mil

W Altium możesz z łatwością zmieniać widok z 2D na 3D i odwrotnie

Bez względu na to, co robisz w Altium, zauważyliśmy, że oprogramowanie zostało skonfigurowane tak, aby ułatwiać pracę. Prostota przełączania między jednostkami miary to tylko jeden z przykładów. Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Altium, mamy nadzieję, że ułatwi Ci to całe zadanie. Jeśli jeszcze nie znasz tego oprogramowania, zapoznaj się z jego możliwościami. Szybko przekonasz się, że Altium to jeden z najbardziej produktywnych i rozbudowanych zestawów narzędzi do projektowania PCB na rynku.

Oprogramowanie do projektowania PCB, takie jak Altium , ma wiele prostych funkcji, dzięki którym praca staje się szybsza i bardziej produktywna. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób Altium jest w stanie pomóc Ci z Twoim kolejnym projektem płytki obwodu drukowanego, porozmawiaj z ekspertem w Altium.

Recent Articles

Back to Home