Odbijanie i obracanie komponentów PCB oraz inne funkcje projektowania schematów w Altium Designer

Altium Designer
|  Created: May 20, 2018  |  Updated: January 4, 2021

Screenshot Altium Designer 18 Spiegeln und Drehen von Bauteilen

Program do projektowania płytek PCB: przykładowy widok

Jako inżynierowie i projektanci mamy wiele obowiązków, więc to zupełnie zrozumiałe, że nie spędzamy zbyt dużo czasu na szlifowaniu umiejętności obsługi narzędzi CAD. Jesteśmy zadowoleni, jeżeli możemy bez problemu stworzyć schemat i rozmieścić na nim komponenty. Ale problem polega na tym, że nie korzystamy z niektórych świetnych rozwiązań zwiększających produktywność, bo za mało wiemy o narzędziach, których używamy.

Na przykład weźmy obracanie komponentów PCB. Jeżeli rzadko używasz tych narzędzi, być może nie wiesz lub nie pamiętasz, co trzeba zrobić, żeby obrócić daną część. Widziałem, jak ludzie rysowali połączenia wszędzie dookoła komponentu, zamiast po prostu go obrócić. Inni użytkownicy być może wiedzą, które polecenie trzeba wybrać w menu, aby obrócić komponent PCB, ale przedzieranie się przez menu może być tak irytujące, że tego nie robią, bo nie znają skrótu.

Spróbujemy teraz poradzić sobie z tym problemem. Opiszę teraz niektóre najbardziej podstawowe funkcje umieszczania komponentów na schemacie w programie do projektowania płytek PCB Altium Designer oraz ich skróty klawiszowe. Jeżeli unikałeś niektórych z tych funkcji, bo o nich nie wiedziałeś, zapomniałeś, lub nie znałeś skrótów, mam nadzieję, że ten artykuł ci pomoże.

Przegląd funkcji schematów i symboli

Załóżmy, że stworzyłeś już projekt w programie Altium i dodałeś do niego obiekt schematu. Powinieneś też określić odpowiednią wielkość schematu i rozmiar siatki, a także ustawić preferencje. Następnym krokiem jest dołączenie bibliotek, które umożliwią wyszukiwanie i znajdowanie komponentów, których chcemy użyć.

Tak wyglądają podstawowe etapy przygotowywania schematu do użycia. Altium daje także możliwość tworzenia symboli, zarówno ręcznie, jak i automatycznie. Mogą być to symbole jednoelementowe lub symbole wieloelementowe. Masz także możliwość wydobywania komponentów z dołączonych bibliotek lub takich, z którymi łączysz się poprzez usługi online. Po wykonaniu tych wszystkich czynności będziesz już gotowy, aby zacząć pracować z komponentami w projekcie.

Umieszczanie komponentów na schemacie

Przy dodawaniu i obracaniu komponentów PCB będziesz posługiwać się Panelem eksploratora („Explorer Panel”) lub Panelem bibliotek („Libraries Panel”). Panel eksploratora pozwala połączyć się z zewnętrznymi bibliotekami w internecie, aby znaleźć w nich komponenty. Pracując w Panelu eksploratora, możesz umieścić część na schemacie. W tym celu kliknij część lewym przyciskiem myszki, przytrzymaj przycisk i przeciągnij część na arkusz schematu. Możesz także kliknąć część prawym przyciskiem myszy i wybrać „Place” (Umieść), tak jak na ilustracji poniżej.

Screenshot Altium Designer 8 Spiegeln und Drehen von Bauteilen durch Klicken der rechten Maustaste

Wybieranie komponentów do umieszczenia na schemacie w programie do projektowania płytek PCB Altium.

W Panelu bibliotek PCB („Libraries Panel”) będziesz pracować z tymi bibliotekami, które dołączyłeś do projektu. Możesz przeciągać i upuszczać części z panelu bibliotek lub kliknąć prawym przyciskiem myszy daną część i wybrać „Place”. Możesz również wybrać część w panelu, a następnie kliknąć przycisk „Place” na górze panelu, lub po prostu podwójnie kliknąć element. Każde z tych działań sprawi, że część przyczepi się do kursora myszy i będzie można przenieść ją na projekt, jak widać poniżej.

Screenshot Altium Designer 18 Spiegeln und Drehen von Bauteilen – Platzieren von Bauteilen

Przenoszenie i umieszczanie komponentu w programie do projektowania płytek PCB.

Gdy część jest przyczepiona do kursora, możesz edytować jej właściwości przez wciśnięcie klawisza Tab. To pozwoli na zmianę związanych z nią wartości, tak jak na poniższej ilustracji, gdzie wpisałem nową wartość oznaczenia. Podczas edytowania właściwości umieszczanie komponentu płytki drukowanej będzie wstrzymane, dopóki nie zatwierdzisz zmiany właściwości klawiszem Enter.

Screenshot Altium Designer 18 Spiegeln und Drehen von Bauteilen – Ändern der Eigenschaften von Bauteilen

Zmiana wartości właściwości oznaczenia w programie do projektowania płytek PCB.

Po przesunięciu części na pożądaną pozycję, kliknij przyciskiem myszy lub naciśnij klawisz Enter, aby umieścić część na arkuszu. 

Wybieranie komponentów płytki PCB na schemacie w programie Altium

Gdy część jest już na arkuszu, być może zechcesz ją wybrać i przeprowadzić na niej kolejne operacje, takie jak obracanie komponentów PCB, zmiana właściwości lub inna edycja. Kliknij lewym przyciskiem myszy w obrębie części, aby ją wybrać. Możesz również przeciągnąć myszą i narysować prostokąt dookoła części. Takie zaznaczenie prostokątne pozwala wybierać obiekty na dwa różne sposoby.

Przeciągając prostokąt od lewej do prawej wybierzesz tylko te obiekty, które znajdą się w całości w jego obrębie, natomiast rysując prostokąt od prawej do lewej wybierzesz wszystkie obiekty, których ten prostokąt dotknie.

To bardzo użyteczne, gdy chcesz wybrać i edytować tylko oznaczenie danej części. W takim przypadku przeciągnij prostokąt od lewej do prawej tak, aby w jego wnętrzu znalazło się całe oznaczenie, ale nie pozostała część komponentu. Gdybyś przeciągnął taki sam prostokąt, ale od prawej do lewej, zaznaczyłbyś całą część. 

Przesuwanie komponentów na arkuszu schematu

Aby przesunąć już umieszczoną część, należy:

  • Użyć menu rozwijanego „Edit” > „Move” > „Move” (Edycja > Przesuń > Przesuń), a następnie kliknąć element, aby umieścić go na kursorze, tak jak na poniższej ilustracji.
  • Można zrobić to samo, wciskając dwa razy klawisz „M” (przesuń > przesuń), a następnie kliknąć element, aby umieścić go na kursorze.
  • Przesunąć wskaźnik myszy nad część i przytrzymać lewy przycisk myszy, aby umieścić tę część na kursorze. Po puszczeniu przycisku myszy część zostanie umieszczona we wskazanym miejscu.

Screenshot Altium Designer 18 Spiegeln und Drehen von Bauteilen – Verschieben von Bauteilen

Przesuwanie umieszczonego komponentu w programie do projektowania płytek PCB.

Obracanie komponentów PCB w Altium

Dla obracania komponentów PCB, w tym już umieszczonej części, należy:

  • Użyć menu rozwijanego „Edit” > „Move” > „Rotate Selection” (Edycja > Przesuń > Obróć zaznaczenie) lub „Rotate Selection Clockwise” (Obróć zaznaczenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara), a następnie kliknąć element, aby go obrócić.
  • To samo polecenie można wydać, wciskając kombinację klawiszy „M-Spacja” lub „M-Shift-Spacja”, a następnie klikając element.
  • Obracanie komponentów PCB jest najłatwiejsze, gdy są one przyczepione do wskaźnika myszy podczas ich umieszczania. Przejdź do polecenia „Move” (Przesuń), a potem wybierz część. Gdy część jest już przyczepiona do kursora, użyj klawisza spacji lub kombinacji „Shift-Spacja”, aby obrócić część w wybranym kierunku, tak jak na poniższych ilustracjach.

Screenshot Altium Designer 18 Spiegeln und Drehen von Bauteilen – Drehen von Bauteilen

Obracanie komponentów PCB na schemacie

Odbijanie komponentów w Altium i wprowadzanie innych zmian

Podobnie jak inne polecenia, odbijanie komponentów można wykonać poprzez wybór odpowiedniej pozycji w menu. Jednak najprościej jest to zrobić, używając klawiszy „X” lub „Y”, gdy część jest przyczepiona do kursora, aby odbić ją w poziomie lub w pionie.

Wszystkie te polecenia, o których mówiliśmy, można wykonać na wielu częściach jednocześnie. Na przykład możesz wybrać grupę komponentów i je przesunąć. Gdy są przyczepione na kursorze, użyj klawiszy „X” i „Y”, aby je odbić, tak jak na poniższych ilustracjach.

Screenshot Altium Designer 18 Spiegeln und Drehen von Bauteilen – Spiegeln von Bauteilen

Odbijanie grupy umieszczonych komponentów w programie do projektowania płytek PCB

Kopiowanie na schemacie w programie Altium

Kopiowanie jest kolejną funkcją programu Altium, która pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Możesz wybrać część, którą już umieściłeś w projekcie, np. opornik lub kondensator, a następnie skopiować ją i wkleić, aby stworzyć jej duplikat. Możesz wybrać tę część i zastosować polecenia „Copy” (Kopiuj) i „Paste” (Wklej) z menu. Jednak można to zrobić o wiele szybciej stosując standardowe skróty „Ctrl-C” i „Ctrl-V” do kopiowania i wklejania, tak samo jak w innych aplikacjach.

W programie do projektowania płytek PCB Altium jest wiele skrótów klawiszowych, które mogą znacznie podnieść produktywność. Łatwo jest dostrzec, że skróty, które tu omówiliśmy, mogą pomóc pracować z komponentami na schemacie o wiele płynniej i szybciej. Gdy wyrobisz sobie nawyk używania tych skrótów, oszczędzą ci one wiele czasu, który inaczej spędziłbyś na poruszaniu się po menu. Po prostu lepiej jest pracować w ten sposób.

Firma Altium od dawna konsekwentnie rozbudowuje i ulepsza aplikacje Altium, aby były one najbardziej efektywnym oprogramowaniem do projektowania płytek PCB dostępnym na rynku. Chciałbyś dowiedzieć się, w jakie inne sposoby programy Altium umożliwiają szybsze i skuteczniejsze projektowanie schematów? Porozmawiaj z ekspertem z firmy Altium.

About Author

About Author

PCB Design Tools for Electronics Design and DFM. Information for EDA Leaders.

most recent articles

Back to Home